• Hovedtillitsvalgt i Espira Etter at Fagforbundet og Espiragruppen ble enige om en avtale i fjor høst, er nå hovedtillitsvalgt for de barnehageansatte på plass. Det er Morten Strande fra Østfold, med Katinka Sparre fra Oslo som vara. Side 28 • Ta vare på deg selv Mange tøyer strikken for langt, særlig i helse- og oppvekstsektoren. Hvis du klarer å ta bedre vare på egne behov, vil du også bli en bedre utgave av deg selv i møte med både brukere og kollegaer, sa foredragsholder Bianca Simonsen under et fagseminar i Kongsvinger. Side 30 • Lurt å vite om Tisa FOKUS: Med en Tisa-avtale kan politi, domstoler og militæret bli de eneste som slipper unna fri konkurranse. Resten kan bli sett på som marked, skriver Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten. Side 36 «Alle barn er ulike. Derfor må aktivitetene tilpasses slik at de stadig fenger flere.» Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst – Dyktige yrkesfaglærereer gode forbilder – Det er viktig å la erfarne fagpersoner møte dem som skal lære faget, mener ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet, Sonia Kvam (nr. 2 fra høyre). Ved blant annet NTNU i Trondheim kan folk med fagbrev ta en treårig yrkesfaglærerutdanning. Side 32 Foto: Per Flakstad Fagbladet 1/2016 < 27 fbaargang2016 fbseksjonKIR