KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Prester skal få kjøpe egen bolig Byrådet i Bergen har vedtatt at prestene i byen skal få forkjøpsrett til boligen sin når kommunen setter i gang et storstilt salg av presteboliger. Byrådet omgjør dermed vedtaket fra september i fjor, der det gamle borgerlige flertallet forutsatte at boligene skulle selges til høystbydende. PF Røros beste kulturkommune Hvert år tar Telemarksforsking tem- pen på norsk kulturliv ved å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner. Røros ble beste kommune for fjerde år på rad, og forsterker sin posisjon på tronen av Norsk kulturindeks. – Røros utmerker seg som en kommune med mange konserter av en viss størrelse, en rekke kulturarbeidere samt tiltak som sentrale myndigheter finner støtteverdig, sier prosjektleder for Norsk kulturindeks Bård Kleppe. PF colourbox.com Nettvett for barn I fjor høst lanserte Medietilsynet sammen med flere andre den aller første veilederen om nettvett for barn under skolealder. Materiale er sendt til både barnehager og helsestasjoner, og foreldre oppfordres til å samarbeide med barnehager og venner om blant annet felles kjøreregler. Espira-ansatte har fåttegen hovedtillitsvalgtMorten Strande fra Østfold er Fagforbundets nye hovedtillitsvalgt for barnehageansatte i Espira-gruppen. Han får med seg Katinka Sparre som vara. Morten Strande er 46 år og plasstillitsvalgt i barnehagen Espira Løvestad i Spydeberg og styremedlem i Fagforbundet Smaalenene, mens Katinka Sparre er ansatt i den nystartede barnehagen Espira Hausmannsgate i Oslo. Hovedtillitsvalgt er nå på plass etter at Fagforbundet og Utdanningsforbundet i fjor høst underskrev en avtale med Espira-gruppen. – Fagforbundet har ønsket seg en slik avtale om partsforhold og hovedtillitsvalgt i mange år. Vi vil gjerne ha et godt forhold til Espira, og er glad for at vi nå er enige om en avtale, sa lederen for Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas, da avtalen ble underskrevet. Også kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen si Espira er mange fordeler ved å ha en avtale på plass. – Dette er et godt grunnlag for konstruktivt samarbeid. Barnehagemarkedet er gjennomregulert, og i den grad vi konkurrerer, så gjør vi det på kvalitet. Når vi nå etablerer et partsforhold til Fagforbundet og Utdanningsforbundet, er det et tegn på at vi er seriøse og satser på kvalitet. – Vi er opptatt av å bygge opp kompetansen i alle stillingene, og der har Fagforbundet, Utdanningsforbundet og vi felles interesser der vi kan trekke veksler på hverandre, sa han. Avtalen er gjort for 2016, og den skal evalueres og eventuelt reforhandles innen 1. november i år. Tekst: PER FLAKSTAD NY HOVEDTILLITSVALGT: Morten Strande er ny hovedtillitsvalgt for de barnehageansatte i Espira-gruppen. Katinka Sparre er hans vararepresentant. «Vi er opptatt av å bygge opp kompetansen i alle stillingene.» Foto: Herdis Schärer 28 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR