Studier om «Barn med særskilte behov» Fra høsten 2016 tilbyr Fagskolen i Østfold et nytt studium i oppvekstfag. Det har fått navnet «Barn med særskilte behov». Fagskolen, som holder til på Kråkerøy i Fredrikstad, etablerer 30 nye studieplasser. – Vi er veldig glad for å kunne utvide vårt studietilbud i oppvekstfag. Det blir stadig flere barn som trenger ekstra oppfølging, og det er viktig at barnehagene har personell med en solid fagkompetanse til å møte dette behovet, sier Ketil Solbakke, rektor ved Fagskolen i Østfold. Det nye studiet er godkjent av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og finansieres av Utdanningsdirektoratet. Studentene får dermed rett til lån og stipend i Lånekassen. Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over to år (fire semestre). Studentene som tas opp, må under hele studiet ha et ansettelsesforhold i en barnehage. Ti praksisuker er obligatorisk, og disse skal gjennomføres som prosjekt på egen arbeidsplass, i samarbeid med arbeidsgiveren. De nye studentene på «Barn med særskilte behov» må enten ha fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller kunne dokumentere realkompetanse. Realkompetansen innebærer minimum fem års arbeid (i 100 prosent stilling) i barnehage med barn i alderen 0–6 år. Alle barnehager i Østfold vil bli særskilt orientert om den nye utdanningen. I forskningsrapporten Kompe- tansebehov i barnehagen meldte de ansatte i barnehagene at barn med spesielle behov er et av områdene der kompetanseheving trengs mest. Tekst: KATHRINE GEARD Studier om «Barn med særskilte behov» Fra høsten 2016 tilbyr Fagskolen i Østfold et nytt studium i oppvekstfag. Det har fått navnet «Barn med særskilte behov». Fagskolen, som holder til på Kråkerøy i Fredrikstad, etablerer 30 nye studieplasser. – Vi er veldig glad for å kunne utvide vårt studietilbud i oppvekstfag. Det blir stadig flere barn som trenger ekstra oppfølging, og det er viktig at barnehagene har personell med en solid fagkompetanse til å møte dette behovet, sier Ketil Solbakke, rektor ved Fagskolen i Østfold. Det nye studiet er godkjent av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og finansieres av Utdanningsdirektoratet. Studentene får dermed rett til lån og stipend i Lånekassen. Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over to år (fire semestre). Studentene som tas opp, må under hele studiet ha et ansettelsesforhold i en barnehage. Ti praksisuker er obligatorisk, og disse skal gjennomføres som prosjekt på egen arbeidsplass, i samarbeid med arbeidsgiveren. De nye studentene på «Barn med særskilte behov» må enten ha fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller kunne dokumentere realkompetanse. Realkompetansen innebærer minimum fem års arbeid (i 100 prosent stilling) i barnehage med barn i alderen 0–6 år. Alle barnehager i Østfold vil bli særskilt orientert om den nye utdanningen. I forskningsrapporten Kompe- tansebehov i barnehagen meldte de ansatte i barnehagene at barn med spesielle behov er et av områdene der kompetanseheving trengs mest. Tekst: KATHRINE GEARD Etterlyser forskning på barns utelek Høgskolelektor Trond Løge Hagen ved Dronning Mauds Minne Høgskole etterlyser mer forskning på barns utelek og barnehagenes uteområder. Selv har han gjennomført en mindre studie av uteleken i tre Trondheimsbarnehager: – Jeg har sett at ungene liker miljøer som er varierte og uforutsigbare. Faste lekeinstallasjoner blir derimot fort oppfattet som lite spennende når barnas ferdigheter overgår utfordringene lekeapparatet kan tilby, sier Hagen. PF Nominert til Årets bibliotek Berg folkebibliotek, Bergen Offentlige Bibliotek og Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo er nominert til den prestisjefylte tittelen Årets bibliotek. I år må juryen velge mellom tre svært så ulike biblioteker. Berg folkebibliotek er et mindre bibliotek i en Troms-kommune NOMINERT: Realfagsbiblioteket i Oslo er en av tre nominerte til Årets bibliotek. Foto: Wikipedia Illustrasjonsfoto: Werner Juvik med rundt 900 innbyggere. Likevel trekker det mellom 100 og 150 mennesker til hver samling i et prosjekt om bibliotek som sosial arena. Samtidig er biblioteket blitt viktig i integreringsarbeidet og et sted for kulturmøter mellom norskfødte, arbeidsinnvandrere og flyktninger i kommunen. Bergen Offentlige Bibliotek har i flere år vært et foregangsbibliotek i en stor by – spesielt innenfor program- og arrangementsutvikling. Det var også et av de første norske bibliotekene som begynte med podcast og videostrømming. Biblioteket har dessuten vært et eksempel til etterfølgelse når det gjelder å trekke til seg unge brukere. Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo er en viktig møteplass for fagmiljøet, og det lar seg ikke begrense av sine fysiske vegger. Samarbeid med blant andre NRK Ekko om Abels Tårn og forskere har ut videt biblioteket. Det er Norsk bibliotekforeningen som kårer «Årets bibliotek». I fjor vant Molde bibliotek. Kåringen av årets bibliotek skjedde torsdag 14. januar. Vil du vite hvem av de tre nominerte som stakk av med den gjeve tittelen, kan du sjekke det på fagbladet.no. PF Fagbladet 1/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonKIR