JOBBER MED BÅDE HODET OG HJERTET –Vår profesjon gir oss ei viktig verktøykasse i møte med andre mennesker. Men vi må samtidig passe oss så vi ikke setter verktøykassa mellom oss og dem vi møter, sier Bianca Simonsen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD F F ør jul brukte rundt 600 medlemmer av Fagforbundet på Tynset, Elverum og Kongsvinger noen timer av fritida til å bli bedre kjent med seg selv og få ny inspirasjon til møter med mennesker de jobber med – enten brukerne er små barn i barnehagen eller eldre på sjukehjemmet. – Ta vare på deg selv Budskapet fra foreleser Bianca Simonsen var klart og tydelig: – By på deg selv, ha en undrende holdning, vis at du bryr deg. – Ikke spør folk hvordan de har det hvis du ikke har tid til å høre på svaret. Hvis noen har det vanskelig, må du tåle å høre det også. Ellers bør du la være å spørre, mener hun. Samtidig er hun sikker på at veldig mange – ikke minst dem som jobber i helse- og oppvekstsektoren – må bli flinkere til å ta vare på seg selv. – Folk tøyer og tøyer strikken, og til slutt er de så utslitt at det går ut over både kollegaer og menneskene de skal være der for både profesjonelt og privat. Klarer du å bli flinkere til å ta vare på dine egne behov, vil du også bli en bedre utgave av deg selv i møte med andre, sier hun. Selv har hun laget seg et mantra: «Unn deg selv det beste for å være ditt beste for andre.» Mistet mannen i selvmord Bianca Simonsen har selv erfart hvordan det er å være i krise når du skal møte andre mennesker. For snart ti år siden begikk mannen hennes selvmord, og hun satt igjen som ung enke, småbarnsmor til tvillinger og fostermor til flere. Under foredraget forteller hun hvordan det ble et vendepunkt for henne å møte en eldre mann på gata som møtte blikket hennes og smilte til henne, før han gikk forbi og ble borte. – Bare det å bli sett og få et smil, helt uten forbehold, betydde enormt i den situasjonen jeg befant meg i. Noen ganger skal det ikke mer til, sa hun. Hun er også nøye med å understreke at hennes historie ikke er så veldig spesiell. – Det spesielle er at jeg forteller åpent om den, sier hun. Fagperson og medmenneske Hun har høyskoleutdanning innenfor barnevern, samt veiledning og coaching, og har lang erfaring i fosterhjemsomsorg. Hun mener at ansatte i for eksempel barnehager, i barnevernet eller på sykehjem ikke skal kaste fagligheten over bord og bare være medmennesker, men at det fins en balansegang mellom å bruke seg selv som menneske og å bruke faget sitt som verktøy. – Vi som har en profesjon, samt både utdanning og erfaring, opplever mange ganger at vi har det som skal til for å forstå og hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner. Men det kan også gjøre at vi glemmer det viktigste, nemlig å spørre hva de trenger hjelp til, og hvilke forventninger de har til oss. – Verktøykassa vi har fått gjennom utdanning og erfaring, er viktig i den jobben vi skal gjøre for andre, men noen ganger må vi sette den bak oss og bruke av de redskapene vi har fått gjennom vår egen livserfaring. Vi må møte dem med hjertet. Det går fint å være personlig uten å være privat. FORNØYD: Kompetanserådgiver Ole Oddvar Bruem er godt fornøyd med responsen på fagseminaret med Bianca Simonsen. «Betydningen av å gi seg selv tid og rom fordi det også er bra for andre, slo meg plutselig på en måte jeg ikke har tenkt gjennom tidligere.» GITTE LJØNER barne- og ungdomsarbeider 30 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR