VIKTIGE LÆRERE: Framtidas yrkesfaglærere vil ha en viktig rolle for at ungdom får den utdanningen de trenger og som samfunnet har behov for, mener f.v. koordinator Jarle Landro, ungdomstillitsvalgt Sonia Kvam og fagleder Klara Rokkones. VIKTIGE LÆRERE: Framtidas yrkesfaglærere vil ha en viktig rolle for at ungdom får den utdanningen de trenger og som samfunnet har behov for, mener f.v. koordinator Jarle Landro, ungdomstillitsvalgt Sonia Kvam og fagleder Klara Rokkones. Flere jobber å velge mellom Viktig stipend På kullet som startet høsten 2015, har universitetet rundt Både Landro og Rokkones satt i prosjektgruppa som i 65 studenter fra hele landet. 2014 leverte rapporten Fram i lyset. Der foreslo de blant – Dette er et fulltidsstudium, og mange av studentene annet et eget stipend for dem som ønsker å utdanne seg gjør en formidabel innsats ved å gjennomføre det ved siden til yrkesfaglærere. Sonia Kvam har fulgt opp dette i rollen av jobb. Det er mulig å ta det på deltid og bruke lengre som ungdomstillitsvalgt, og argumentert kraftig politisk tid, men de fleste som starter syns tre års studier er lenge for hvorfor dette er viktig. nok og ønsker å gjennomføre det Nå har også regjeringen fulgt på den planlagte tida, forteller opp. I årets statsbudsjett er det satt «Vi tror dette kan bidra Landro og Rokkones. av 11 millioner kroner til stipend De fleste studentene havner i til å gi elevene en mer for yrkesfaglærere. undervisningsstillinger i den vide – Dette er et viktig og prinsipielt regående skolen, men både Rok-positiv holdning til signal, men 11 millioner er altfor kones og Landro understreker at yrkesfagene.» lite, mener alle tre. studiet også kvalifiserer til under- Ole Johan Ullvang syntes i ut- Jarle Landro, koordinator og visningsstillinger i grunnskolen. gangspunktet han ikke hadde råd Klara Rokkones, fagleder – Etter vår mening vil det være til å ta den pedagogiske utdanninen fordel å ha lærere med yrkes-gen. Han underviser ved Fauske faglig bakgrunn også på ungdomstrinnet i grunnskolen. videregående skole, og takket nei til plassen ved NTNU. Vi tror dette kan bidra til å gi elevene en mer positiv hold-Men da studiene i større grad kunne finansieres med stining til yrkesfagene, og det er viktig i ei tid hvor mange pend, ombestemte han seg og begynte likevel. frykter at vi kommer til å mangle kvalifiserte fagarbeidere – Jeg ville gjerne ha en pedagogisk utdanning, og med på flere felt – ikke minst innenfor helse og oppvekst. stipend kunne jeg ta meg råd, sier Ullvang, som har bak- I tillegg har flere av studentene fått opplæringsjobber, grunn som tømrer og betongarbeider. blant annet på opplæringskontorer. 34 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR