URAVSTEMNING Stem med SMS Fagforbundet Fredrikstad har prøvd ut elektronisk uravstemning. Svarprosenten ble høyere enn den pleier å være, og de som stemte syntes dette var en enkel måte å si sin mening på. Tekst og foto: PER FLAKSTAD U U ravstemningen foregikk ved at medlemmene fikk en sms på telefonen sin. Der kunne de enten stemme ja eller nei til oppgjøret, eller de kunne klikke på en lenke som førte dem til en nett- side med mer informasjon om oppgjøret og stemme via nettsiden. • Veldig enkelt Siden dette var et prøveprosjekt, fristet forbundet med at to deltakere ville bli trukket ut og få en iPad. En av dem som vant, var Nina Wellendorf, aktivitør og plasstillitsvalgt ved Hjørgunn/Broløkka dagsenter. • Dette var veldig enkelt. Vi hadde fått informasjon på forhånd, så vi var forberedt da meldingen om uravstem ning dukket opp på telefonen. Som plasstillitsvalgt er det jo min oppgave å mase på medlemmene om å stemme, og det gikk veldig greit denne gangen, for folk var begeis tret over hvor enkelt det var. «Dette fungerer jo,» var tilbakemeldingen jeg fikk. Også plasstillitsvalgt Magne Danielsen ved servicetorget i Fredrikstad kommune syns den elektroniske uravstem ningen fungerte godt. • Før har vi holdt på med stemmesedler som skulle samles inn og telles opp. Nå trenger vi ikke å tenke på annet enn å minne medlemmene om at de må stemme, smiler han. Av de 13 Fagforbundsmedlemmene på servicetorget, var det 12 som brukte stemmeretten sin i uravstemningen. Sammen med hustrykkeriet var dette virksomheten med høyest svarprosent. Utviklet av Fagforbundet Den elektroniske uravstemningen er utviklet av Fagforbundet selv, og både prosjektleder Trude Bang, program merer Leo Valen og konsulent i forhandlingsenheten, Grethe Sørensen, er godt fornøyd med både resultatet og gjennomføringen. • Alt det tekniske var grundig testet på forhånd, så det var vi trygge på. Det vi var mest opptatt av, var brukeropplevelsen til medlemmene – om de syntes avstemningen var enkel å skjønne og at det var lett å stemme, sier de. Tilbakemeldingene er at brukerne syntes dette var oversiktlig og enkelt. Enklere avstemning gir flere svar Prøveprosjektet bestod av fiktive oppgjør i KS-sektoren og for ansatte i Nettbuss/Borgbuss, og svarprosenten økte i forhold til tidligere uravstemninger. Den lå på drøyt 40 prosent. Siden vi fristet med en iPad-trekning, kan vi ikke med sikkerhet si at det var den elektroniske metoden alene som bidro til at antall svar økte. Men vi tror at jo enklere det blir å stemme, desto flere stemmer vil vi få, sier de. Lettere gjennomføring Enkelt syns også renholdsoperatør Mette Hansen at det var. Hun var den andre som vant en iPad. • Jeg har alltid stemt, og denne gangen var det bare å sende et «ja» eller «nei» som svar på telefonmeldingen fra forbundet. Enklere kan det ikke bli, sier Hansen. TO AV TO: Både Ann-Helen Kristiansen og Tommy Vidar Schrøder stemte i det fiktive KS-oppgjøret. 46 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR