Foto: Martin Guttormsen Slørdal Færre er imot sammenslåing Et flertall av de spurte innbyggerne er fortsatt imot kommunesammenslåing. Men motstanden har sunket de siste månedene, ifølge en meningsmåling Sentio har utført for Klassekampen. 50,6 prosent av de spurte sier at de ikke ønsker at deres kommune skal slås sammen, som er færre enn i august da 55,9 prosent svarte det samme. KS ber om åpen høring Like før jul fremmet regjeringen et lovforslag som gir staten anledning til å sette plan- og bygningsloven ut av kraft i nærmere angitte krisesituasjoner, som nå særlig kan være aktuell ved opprettelse av asylmottak. KS ber om at det arrangeres åpen høring. NY STATSRÅD: Høyres Anniken Hauglie har overtatt som arbeids- og sosialminister etter Robert Eriksson fra Frp. Håper på godt samarbeid Samarbeidet mellom fagbevegelsen og Arbeids- og sosialdepartementet kan bli bedre med en ny kvinne i statsrådstolen. Også skiftet fra Frp til Høyre kan slå bra ut, håper Fagforbundets leder, Mette Nord. – Tidligere statsråd Robert Eriksson bidro ikke akkurat til å utvikle trepartssamarbeidet. Det skal bli spennende å se hvordan Anniken Hauglie tar i bruk fagbevegelsens kunnskap og kompetanse i organise- ring av arbeid og pensjon, og ikke minst i å sikre ha hånden på rattet, og mer kontroll. Tradisjonelt er Høyre mer verdikonservativt, selv om de også har blitt mer preget av liberalisering. Jeg ønsker den nye statsråden lykke til, og ser fram til et konstruktivt samarbeid, sier Nord. – Vi håper den nye statsråden er mer opptatt av å spille på lag med fagbevegelsen. I arbeidet med å utvikle norsk arbeidsliv er trepartssamarbeidet bærebjelken, sier hun. – Anniken Hauglie får ansvaret for grunnlaget for ny tjenestepensjon i offentlig sektor og arbeidstidsutvalgets rapport. Dette er store oppgaver, og jeg håper hun har som mål å sikre og opprettholde Mannefall på sysselsettingen. levestandarden for framtidas pensjonister. – Hva tenker du om at Høyre overtar posten? Statsråden har også uttalt at arbeidsmiljøloven arbeidsmarkedet – Arbeidet med sysselsetting er et stort og viktig nettopp er vedtatt, og at hun ikke vil ta initiativ til område. Jeg tar dette som et signal på at Høyre vil nye endringer. Tekst: KNUT A. NYGAARD Det ble 25.000 flere arbeidsløse fra tredje kvartal Foto:colourbox Foto: Arnfi nn Pettersen 2000 alvorlige avvik på åtte måneder I desember ble informasjonen om avvik i kommunale og private sykehjem i Oslo offentliggjort. Tidligere hadde KrF-byråd Aud Kvalbein (bildet) hemmeligholdt dem. I løpet av fjorårets åtte første måneder ble det meldt inn 4500 avvik, der nesten halvparten ble kategorisert med høy alvorlighetsgrad. Tidspress, rot med medisiner og lav bemanning dominerer, ifølge Dagsavisen. i 2014 til tredje kvartal i 2015, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. 23.000 av dem, eller hele 92 prosent, er menn. Krisa i oljebransjen er i stor grad årsaken. Fagbladet 1/2016 < 9 fbaargang2016 fbseksjonKON