–VI ER MER EFFEKTIVE – De andre selskapene har ikke gjort jobben sin. Vi driver mer effektivt. Derfor vinner vi anbudene. Det svarte lene våre, men vi administre har metoder for rende direktør høyere og bedre Jonny Enger utnyttelse av (bildet) i bilene, er Engers Veireno da forklaring på at Fagbladet de skal gjøre spurte hvordan jobben flere titalls selskapet kan være så mye billigere enn andre renovasjonsselskaper. På ett år har Veireno vunnet kontrakter til nær trekvart milliard kroner i Vestfold og Oslo. Det er en solid økning for en bedrift som i fjor hadde en omsetning på 55 millioner kroner. – Jeg går ikke ut og forteller om driftsmodelmillioner kroner billigere enn konkurrentene. Om lønnsnivået i selskapet sier Enger: – Jeg registrerer at andre er uenig i hvilke tariffer vi bruker, men jeg mener dette tilhører tariffnemnda. Er man ikke enig, så tas det inn for nemnda – ikke mediene, sier Enger. kommunene. Lønna var på 192 kroner i timen. Så overtar Veireno. Lønnstilbudet er på 156 kroner i timen, dokumenterer arbeidskontrakter som Fagbladet har fått. Det er minstelønn i en tariff som er omstridt. Kun ni av 48 blir med over. – De som fant andre jobber, takket nei, forteller RenoNorden-renovatør gjennom 12 år, Martin Bjune til Fagbladet. Allerede før lønnstilbudet, da han så hvordan selskapet skulle utføre tjenesten, fant han seg annen jobb. Veireno presser ikke bare ned lønningene, men også staben fra 48 til 33 mann. Ifølge renovatøren er nye trekammerbiler langt fra effektive nok til å veie opp for redusert stab. – Vi så at dette ville bli umulig å gjøre i normalt tempo, sier Bjune. Et stolt yrke går tapt I Pilestredet i Oslo, grytidlig en fredag morgen, møter Fagbladet renovatør Åge Christoffersen. Han har vært renovatør i hovedstaden siden 1986. En dag i 2003 husker han godt; første arbeidsdag med nytt privat selskap som arbeidsgiver. – Vi var vant til å ha alt på stell i det kommu< nale Renholdsverket: pauserom, dusjer og garde- INGEN FRAMTID: Åge Christoffersen er blant de siste renovatører som har opplevd gamle dager, – den gang renovatør var et stolt yrke i hovedstaden. Fagbladet 1/2016 < 13 fbaargang2016 fbseksjonKON