LÆREKANDIDAT VIKTIG HJELP: Robel Hadish får hjelp til språkforståelse av Kjersti Krane på lekseklubben. Mohamud Mohyadin konsentrerer seg om nye ord og uttrykk. – Språk er viktig for integreringen, mener de. autoritet til å få den respekten hun trenger som profesjonell. – Hun forstår hvilke utfordringer guttene våre i bofellesskapet har. De har ikke akkurat reist på pakketur for å komme til Norge. Jobben vår er å gjøre dem trygge og mest mulig selvstendige. Vi forsøker å få dem til å trives og finne ro. Målet vårt er at de mener Grong når de sier at de skal «hjem», sier Kjersti Krane. Noen ganger mor, andre ganger søster – Vi trives sammen, sier Renee om guttene som kommer på den ukentlige lekseklubben. De hører på henne, og er klar over at hun er der på jobb. Men som Renee også sier: – Rollene er tydelige, men det er lov å bruke seg selv som medmenneske også når du er på jobb. – Disse guttene har bruk for hjelp i mange sammenhenger. Noen ganger må jeg være som en mor, andre ganger som en søster. Må lære å lære Mange av guttene i bofellesskapet kommer fra land der utdanningssystemet er dårlig utbygget, og flere av dem har svært lite skolegang. Derfor må de først lære seg å lære, og så må de jobbe med språket og TAP OG SEIER: Renee Sund sørger for en og annen puggepause ved biljardbordet. Men hun gir ikke ved dørene, så her må Biniam Kidane finne seg i å tape. de hverdagslige tingene, som å vaske klær i vaskemaskin, handle dagligvarer i butikken og venne seg til å bo sammen i et fellesskap der de må ta hensyn til hverandre. Guttene forteller også at de trives med Renee: – Det er fint for oss å ha en jevnaldrende som vi kan snakke med. Renee er en person som vi kan spørre om alt, og hun lærer oss veldig mye som vi har bruk for i det daglige, forteller de. LÆREKANDIDAT For å få opplæringskontrakt som lærekandidat, anbefales det at du har vært gjennom programfagene (yrkesteorien) på videregående skole, men det er ikke et krav. Hovedforskjellen på en lærling og en lærekandidat er at lærekandidaten kun skal mestre arbeidsoppgaver innenfor et begrenset antall lære planmål. Læretida varierer fra ett til fire år, og planen for opplæring lages etter hva kandidaten kan og hva hun eller han ønsker å lære. Etter opplæringstida skal lære kandidaten ta en prøve. Bestått prøve gir et kompe tansebevis som kan brukes i jobbsøknader på lik linje med vitnemål. Du kan senere bygge på et kompe tansebevis og ta fullt fagbrev. Søknadsfristen for å bli lærekandidat er 1. februar. Kilder: Fagopplæringskontorene i fylkene 18 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON