BARE SPØR Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om tariffavtaler, arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning, LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Eirin Halvorsen Lillehof Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Camilla Orsten Breen Utdanning Utdanningsspørsmål, stipend, krav og rettigheter. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Vi har ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgte. Kan jegnektes ferie pålørdag? SPØRSMÅL: Jeg er litt frustrert over at jeg har fått avslag om å ta en feriedag på lørdag, men har fått ferie i uka. Lørdag er jo virkedag, men leder står på sitt. Kan kommunen bruke retten sin til å sette opp ferier som de vil, inkludert lørdager? E.K.H. SVAR: Det er litt uklart hva som konkret har skjedd på din arbeidsplass, men jeg velger å formulere problemstillingen slik: Hva har arbeidsgiver rett til å bestemme når det gjelder arbeidstakers ønske om ferie? Det fremkommer av ferieloven § 6 at det er arbeidsgiver som i siste omgang fastsetter når arbeidstaker skal ta ut feriedagene sine. Arbeidsgiver skal «i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker «Kan kommunen bruke retten sin til å sette opp ferier som de vil?» avtalefestet ferie, eller vedkom etter hovedtariff mendes tillits avtalens kapittel valgte», men 1 § 7. Den oppnår man ikke enighet, er det arbeidsgiver som bestemmer. Det foreligger likevel en lovfastsatt begrensning mht. hvor arbeidsgiver kan plassere ferien. Det som i ferieloven er kalt «hovedferien» og som omfatter 18 virkedager, skal plasseres samlet og innenfor perioden fra 1. juni til 30. september dersom arbeidstaker krever det. Etter ferieloven har man 7 virkedager (restferien) i tillegg til hovedferien på 18 virkedager. Disse 7 virkedagene har man krav på å få ta ut samlet iht. ferielovens § 7 (2). I tillegg til den lovfastsatte ferien, har man blant annet i kommunesektoren også avtalefestede ferien er på 5 virkedager, og de samme reglene om fastsetting gjelder. Det er arbeidsgiver som i siste omgang bestemmer plasseringen av denne ferien, også her etter drøftinger med de tillitsvalgte eller den enkelte arbeidstaker, samtidig med fastsettelsen av den ordinære lovfastsatte ferien. Du sier ikke noe om hvordan du jobber, for eksempel om du jobber turnus, skift eller deltid. Siden du nevner lørdager i spørsmålet ditt, nevner jeg i denne forbindelse at alle som har lørdagsfri må akseptere at lørdag regnes med i antall forbrukte feriedager, dvs. tar du tre uker ferie, bruker du også opp tre feriedager på de tre lørdagene i ferieperioden, selv om du uansett ville hatt fri disse lørdagene. For arbeidstakere som arbeider søndag, er det imidlertid bestemt at søndager og lovbestemte helge- eller høytidsdager ikke inngår i begrepet virkedager, jf. ferieloven § 5. Dette innebærer at man da får forlenget ferien med 1 dag dersom slik dag faller i ferien. Eirin Halvorsen Lillehof, forbundsadvokat 24 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON