«Det er dessverre mange som ser på menneske i nød som ei god investering for eiga lomme.» Seksjonsleiar Britt Silseth Kontor ogadministrasjon • Du dør ikke av stillesitting likevel Tidligere studier har advart mot stillesitting. Britiske forskere fant ingen sammenheng mellom stillesitting og tidlig død. Side 29 • – Yrkesfaglærere er gode forbilder – Det er viktig å la erfarne fagpersoner møte dem som skal lære faget, mener ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet, Sonia Kvam. Ved blant annet NTNU i Trondheim kan folk med fagbrev ta en treårig yrkesfaglærerutdanning. Side 30 • Lurt å vite om Tisa FOKUS: Med en Tisa-avtale kan politi, domstoler og militæret bli de eneste som slipper unna fri konkurranse. Resten kan bli sett på som marked, skriver Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten. Side 36 Fagbladet 1/2016 < 27 Norges mest åpne kommune? Trondheim kommune kan skilte med stor åpenhet, fullstendig oversikt over sine avvik og et eget varslingssekretariat. Det er jurist Janne Hafskjær og kommunikasjonsdirektør Siv Anniken Røv stolt av. Side 32 Foto: Ole Morten Melgård fbaargang2016 fbseksjonKON