KONTOR OG ADMINISTRASJON eForvaltningskonferansen 2016 klar Programmet for eForvaltningskonferansen 2016 er klart. Konferansen foregår 15. og 16. februar i Oslo kongressenter. Temaet for konferansen er «Rett, rettferdighet og samhandling». For niende gang skal Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, EL & IT forbundet og Universitetet i Oslos juridiske fakultet arrangere eForvaltningskonferanse om digitalisering i offentlig og privat sektor. I tillegg til hovedtemaet er konferansen delt i tre temabolker: tilsynsmyndighetene i den elektroniske forvaltningen; utvikling, investering og bestillerkompetanse; samhandling og felleskomponenter. Toppolitikere og framtredende fagpersoner er invitert som innledere. Påmelding på fagforbundet.no. VeV Rekordmange lærlingar i Setesdal Evje og Hornes har om lag 3500 innbyggjarar og 15 lærlingar i offentleg sektor. Alt over ein læreplass per 1000 innbyggjar blir rekna som akseptabelt. Den vesle setesdalskommunen har mest fire per 1000 og ligg truleg på topp i landet. – Eg er imponert over kommunen. Dei har verkeleg skjønt kva ansvar dei har, seier Torunn Bjoraa, dagleg leiar på Setesdal opplæringskontor. Ho opplyser at kommunen også har planar om å ta inn endå fire lærlingar neste år. KES Foto: Aust-Agder fylkeskommune – Kurset ga meg selvtillit– Hei, har dere kurs i arbeidsrett, som ikke krever at jeg er så lenge borte fra jobben og der det ikke er eksamen? Dette var forespørselen opplæringsansvarlig Aase Furali fra Fagforbundet Østfold fikk fra en tillitsvalgt. Furali gikk til Fagakademiet, som tok utfordringen på strak arm. Resten er historie. Kan sin juss Vel, det er verdt å legge til at kursdeltakerne er svært fornøyde. De kommer fra Østfold, Akershus og Hedmark og de fleste er tillitsvalgt i Fagforbundet. De ser nytten av å forstå hva jussen sier om å beskytte arbeidstakere. De har behov for å kunne arbeidsmiljøloven, av å kjenne detaljene i hovedavtalen og hovedtariffavtalen og å kjenne reglene rundt tvister og streik. – Skjønner du arbeidsretten, er du godt rustet til å møte problemer du møter som tillitsvalgt. Kurset har i høyeste grad oppfylt forventningene mine, sier Leif Rino Hegge, tillitsvalgt ved Fredrikstad kino. Forventningene var faktisk tilfredstilt allerede på tredje kursdag. Så dagen i dag, fjerde og siste kursdag, er sånn sett en bonus. Bruk for ny kunnskap – Stadig kommer jeg bort i saker hvor jeg trenger innsikt i jussen. Kurset har gjort meg tryggere, forteller Bjørg Iversen, leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Smaalenene. Tillitsvalgte i Fagforbundet kan ofte ende opp litt ensomme i møte med arbeidsgivere og deres representanter, gjerne en jurist. Påfyll er nødvendig Kursansvarlig Aase Furali har inntrykk av at deltak erne suger til seg informasjon som en svamp. Hun er positivt overrasket over den store interessen – 30 trengtes for å gå i balanse, men 50 personer meldte seg på. – De tillitsvalgte trenger påfyll, påfyll og påfyll og blir aldri utlært, sier Furali begeistret. Tekst og foto: VEGARD VELLE NYTTIG: – Jeg har allerede hjulpet medlemmer med kunnskap fra kurset i arbeidsrett, forteller Bjørg Iversen, leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Smaalenene. «De tillitsvalgte trenger påfyll, påfyll og påfyll og blir aldri utlært.» 28 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON