Stillesittere dør ikke hyppigere Britiske forskere fulgte tusenvis av kontorarbeidere i 16 år. De fant ingen sammenheng mellom stillesitting og tidlig død. Tidligere studier har pekt på farene ved stillesitting: Stillesitting kan være farligere enn overvekt, du får en dårlig kropp og hjerteproblemer – noe som kan gjøre at du dør tidlig, skriver forskning.no. Stillesitting kan gjøre like stor skade på kroppen vår som røyking, sier Nasjonalforeningen for folkehelsen. Å være inaktiv er farligere enn å være overvektig, fastslo en stor studie, European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. En ny studie viser at stillesitting kanskje ikke er så ille likevel. Forskerne fant ingen sammenheng mellom hvor mye folk satt og sjansen for å dø. De tror heller at lite energibruk i løpet av dagen er den egentlige trusselen, og at folk bør rådes til å røre seg mer, ifølge forskning.no VeV Kryptering blir normen HTTPS er i ferd med å bli en viktig bransjestandard internasjonalt. Nå anbefaler også Difi kryptering av epost-kommunikasjonen i offentlig sektor. Mens Norsk senter for Informasjonssikring (NorSIS) anbefaler dialog med leverandøren. Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) er en sikrere utgave av HTTP, som er kommunikasjonsprotokollen til World Wide Web. Behov for kryptering Internet Architecture Board sier at kryptering må være normen. Den amerikanske presidenten Barack Obama og Det hvite hus begge er opptatt av person-tokollen som vil gi raskere og følger opp ved å vedta at alle vern på nett, har i fellesskap mer effektiv tilgang til tjenester amerikanske offentlige nett-utviklet en egen plug-in for på nett. steder skal sikres med HTTPS. aktuelle nettlesere, som sikrer ØKT SIKKERHET: Alle amerikanske offentlige nettsteder skal krypteres Foto: Wikimedia Foto: Wikimedia – At norske bedrifter og statlige instanser tar grep når det kommer til brukernes personvern, vil komme alle til gode, mener Mads Henriksveen fra Buypass i et debattinnlegg hos Digi. Usikker nettside Tor-prosjektet og Electronic Frontier Foundation, som nettbrukere HTTPS over alt for tjenester som støtter det. Nå ser det også ut til at flere av nettleserne, med Mozilla og Google i front, vil merke HTTP-tilkoblinger som usikre, og dermed «degradere» brukeropplevelsen for ukryptert innhold. Dette gjelder spesielt når vi beveger oss over i HTTP/2 – en ny versjon av HTTP-pro- Google belønner HTTPS Søkemotorer som Google har allerede valgt å gi høyere ranking til de nettstedene som velger å kjøre HTTPS. NorSIS anbefaler virksomheter til å gå i dialog med leverandør og starte diskusjonen om å gå over til å bruke HTTPS. Tekst: VEGARD VELLE Regjeringen etablerer innkjøpssenter Regjeringen vil forenkle innkjøp legge til rette for mer bruk av ster ved å samordne statlige i staten gjennom bruk av sen-elektroniske innkjøp i staten, innkjøp. trale rammeavtaler og etablerer gi lavere priser og bedre vilkår Difi vil inngå rammeavtaderfor en egen innkjøpsenhet og oppfølging av leverandører ler for varer og tjenester som i Difi. og kontrakter, sier kommunal- mange virksomheter trenger Det nye Statens innkjøps-og moderniseringsminister å kjøpe, uten at det er særlig senter startet opp 1. januar. Jan Tore Sanner. behov for individuell tilpasning. – Gode, sentrale ramme-Staten gjør innkjøp for mer Avtaleporteføljen vil bli etablert avtaler vil gi enklere og mer enn 160 milliarder kroner hvert i tett dialog med innkjøpere effektive innkjøp. Rammeavta-år. Utredninger har vist at det og leverandører. VeV ler som er inngått sentralt, vil er store økonomiske gevincolourbox. com Fagbladet 1/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonKON