YRKESFAGOPPLÆRING:YRKESFAGOPPLÆRING: – FAGLÆRTE ER DE BESTE LÆRERNE Hodene stikkes tettere sammen for å finne de gode formuleringene og svarene på dagens oppgaver. Her sitter framtidas yrkesfaglærere og diskuterer, de som skal lære ungdom å bli stolt av faget sitt. Tekst og foto: PER FLAKSTAD N N oen av studentene er allerede lærere, blant an- net Ronny Bernhard Johansen. Han underviser i teknisk industriell produksjon ved Verdal videregående skole. Men for å få lov til å fortsette, krever skolen at han har pedagogisk utdanning, og den får han gjennom den treårige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU i Trondheim. Siv Anita Eriksen underviser i helsefag på Bodø videregående skole. Også hun trenger en pedagogisk utdanning for å få fast jobb. – Vi trives i skolen og er stolt av fagene våre. Vi vil gjerne vise dem fram til elevene og hjelpe dem til å gjøre de riktige yrkesvalgene, sier de. Gode forbilder – For oss i Fagforbundet er det viktig å la erfarne fagpersoner møte dem som skal lære faget. Dette gir en bedre og riktigere undervisning enn om for eksempel sykepleiere skal undervise dem som ønsker å utdanne seg til helsefagarbeidere og helsesekretærer, eller at barnehagelærere skal undervise dem som vil jobbe med ungdom, sier ungdomstillitsvalgt Sonia Kvam i Fagforbundet Sør-Trøndelag. Barne- og ungdomsarbeideren er selv student ved yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU. Hun understreker at dette ikke er ment som kritikk mot sykepleiere og barnehagelærere, men en påpekning av at det er dem som selv har et fagbrev, og vet hvordan faget er bygget opp, som også er best egnet til å undervise andre i det. Fullt ut kvalifisert – Vi kan ikke styre ansettelsespolitikken til de videregående skolene, men vi har argumentert for kompetansen til yrkesfaglærerne med fagbrev overfor fylkeskommunen her i Sør-Trøndelag, sier koordinator for yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU, Jarle Landro, og fagleder og førstelektor Klara Rokkones. Etter et møte med fylkeskommunen i 2011, gikk det ut et brev til alle rektorer ved videregående skoler i fylket om at yrkesfaglærerstudiet gjør studentene fullt ut kvalifisert til å undervise i yrkesfagene, og at utlysningstekstene til stillinger ved skolene ikke skal formuleres slik at de ekskluderer denne utdanningen. Flere å velge mellom På kullet som startet høsten 2015, har universitetet rundt 65 studenter fra hele landet. – Dette er et fulltidsstudium, og mange av studentene gjør en formidabel innsats ved å gjennomføre det ved siden av jobb. Det er mulig å ta det på deltid og bruke lengre tid, men de fleste syns tre års studier er lenge nok, forteller Landro og Rokkones. De fleste studentene hav ner i undervisningsstillinger i den videregående skolen, men både Rokkones og Landro understreker at studiet også kvalifiserer til undervisningsstillinger i grunnskolen. – Etter vår mening vil det være en fordel å ha lærere med yrkesfaglig bakgrunn også på ungdomstrinnet i grunnskolen. Vi tror dette kan bidra til å gi elevene en mer positiv holdning til yrkesfagene, og det er viktig i ei tid hvor mange frykter at vi kommer til å mangle kvalifiserte fagarbeidere på flere felt – ikke minst innenfor helse og oppvekst, sier Landro og Rokkones. VIKTIGE LÆRERE: Framtidas yrkesfaglærere vil ha en viktig rolle for at ungdom får den utdanningen de trenger og som samfunnet har behov for, mener f.v. koordinator Jarle Landro, ungdomstillitsvalgt Sonia Kvam og fagleder Klara Rokkones. 30 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON