I tillegg har flere av studentene fått opplæringsjobber, blant annet på opplæringskontorer. Viktig stipend Både Landro og Rokkones satt i prosjektgruppa som i 2014 leverte rapporten Fram i lyset. Der foreslo de blant annet et eget stipend for dem som ønsker å utdanne seg til yrkesfaglærere. Sonia Kvam har fulgt opp dette i rollen som ungdomstillitsvalgt, og argumentert kraftig politisk. Nå har regjeringen fulgt opp. I årets statsbudsjett er det satt av 11 millioner kroner til stipend for yrkesfaglærere. – Dette er et viktig og prinsipielt signal, men 11 millioner er altfor lite, mener alle tre. Ole Johan Ullvang syntes i utgangspunktet han ikke hadde råd til å ta den pedagogiske utdanningen. Han underviser ved Fauske videregående skole, og takket nei til plassen ved NTNU. Men da studiene i større grad kunne finansieres med stipend, ombestemte han seg og begynte likevel. – Jeg ville gjerne ha en pedagogisk utdanning, og med stipend kunne jeg ta meg råd, sier Ullvang, som har bakgrunn som tømrer og betongarbeider. FAGLEDER: Klara Rokkones har samlet hele kullet til kafédiskusjoner om sentrale pedagogiske problemstillinger. YRKESFAGLÆRERUTDANNINGEN VED NTNU • NTNU i Trondheim er en av flere høgskoler og barne- og ungdomsarbeidere. annen fullført yrkesopplæring på videregående universiteter som har en treårig utdanning for • Universitetet tilbyr programområdene helse- og nivå, minimum to års yrkespraksis, generell yrkesfaglærere. Ved NTNU startet den i 2007, og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk, studiekompetanse eller vurdert realkompetanse. omfatter fem av de ni yrkesfaglige programmene. elektrofag, teknikk- og industriell produksjon, • Undervisningen er samlingsbasert med tre • De fleste studentene kommer fra helse- og og restaurant- og matfag. samlinger hvert semester. oppvekstfag og er helsefagarbeidere og • Opptakskrav er fag- eller svennebrev eller • Studiet gir bachelorgrad og 180 studiepoeng. Fagbladet 1/2016 < 31 fbaargang2016 fbseksjonKON