Norges MEST ÅPNE kommune? Der Trondheim kommune i sommer ga innsyn i avvikene ved byens sykehjem, ga Oslo og Bergen avslag. Hvordan er Trondheim blitt bedre enn andre storbyer på åpenhet? Tekst: VEGARD VELLE Foto: OLE MORTEN MELGÅRD I I Trondheim kommune er det en selvfølge at kommunens verdier – åpen, kompetent og modig – er med i alle stillingsannonser. Når kommunikasjonsenheten får fore spørsler fra mediene om innsyn, sen der de et skråblikk til verdiene sine. Kommunen har som mål å være kon sekvent i forhold til verdiene. I høst fikk Trondheim kommune åpenhetsprisen av Kommunikasjons foreningen. Ifølge juryen viser Trond heim kommune «beste praksis i bruk av offentlighetsloven» og er «et ek sempel til oppfølging». Kommunikasjonsdirektør i kommunen, Siv Anniken Røv, mener det skal uhyre mye til for at hun sier nei til en forespørsel om innsyn i offentlige dokumenter. – Min refleks er at vi sier ja til åpenhet. Alt vi gjør, er i utgangspunktet offentlig, siden det er skattebetalerne som betaler for våre tjenester. Da er det klart de skal vite hva pengene går til, sier hun. Kommunen var modig Røv påpeker at det går an å møte forespørsler om innsyn på to måter. – Du kan tenke: Nei, dette har ikke han noe med. Eller du kan tenke positivt og si ja. Skal folk ha en mening om det som skjer i byen, bør de ha innsyn og vite hvordan vi driver kommunen. Jeg møter stadig kollegaer som ikke forstår dette, sier Røv. Hun syns selv det var modig av kommunen å overlevere 1781 avvik i sykehjemmene til Adresseavisen. – Vi var redd for at folk skulle slutte å melde alvorlige avvik når de så at avviksmeldingene deres endte i avisene. I tillegg var vi redd for at folk skulle få inntrykk av at vi jobbet dårlig med disse tjenestene. Det skulle vise seg at engstelsen var overdrevet. – Må stå for våre feil Heller ikke ekstraarbeid syns Røv er noen god begrunnelse for å avslå en innsynsbegjæring. – Vi kan ikke si at vi ikke har tid. Å forvalte offentlighetsloven er en del av jobben vår, fastslår hun. Kommunikasjonssjefen tror åpenhet skaper større tillit til kommunen og dessuten fungerer preventivt i for- hold til korrupsjon. Hun mener også at det er i offentlighetens interesse at kommunen opplyser om vanskelige saker på eget initiativ. AVVIKSSYSTEMET • Databasert system for kvalitetssikring i de kommunale tjenestene. • Lansert i 2010 under navnet Kvaliteket. • Inneholder ca. 16.000 rutiner, planer, bestemmelser og prosedyrer. • Alle ansatte skal melde brudd på rutiner, skader/nestenulykker og forslag til forbedringer. • Mottar ca. 20.000 meldinger om avvik i året. SIER JA TIL INNSYN: – Gjør vi en feil, må vi stå for den. Nylig fikk Trondheim kommune åpenhets- Når fakta kommer på bordet, unngår prisen. Jurist Janne vi spekulasjoner. Folk mistenker ikke Hafskjær (t.v.) og at vi feier noe under teppet. kommunikasjonsdi- En fordel ved å opptre på en slik rektør Siv Anniken måte er at kommunen i større grad Røv mener folk har krav på å få vite hva kan styre premissene for mediedek skattepengene deres ningen og få fram fakta. For eksempel går til. har kommunen varslet om trøbbel ved ishallen på Leangen – ingen god sak for kommunen. Det samme gjaldt avvikene ved sykehjemmene. 32 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON