KARRIEREVEI: – Erfaring som hovedtillitsvalgt kan gi deg spennende karrieremuligheter. Grip dem, oppfordrer personalrådgiver Anne Mari Mordal. KARRIEREVEI: – Erfaring som hovedtillitsvalgt kan gi deg spennende karrieremuligheter. Grip dem, oppfordrer personalrådgiver Anne Mari Mordal. Fra tillitsvalgt til sjef Anne Mari Mordal var hovedtillitsvalgt i Molde i 20 år. Så fikk hun jobb i ledelsen i kommunen. Tekst og foto: NINA MONSEN D D et dirret i fingeren da Mordal trykket på «send» to timer før søknadsfristen gikk ut. Hun hadde gått noen runder med seg selv. Ville hun bli ansett som en sviker blant tidligere kollegaer i Fagforbundet? Ville lederne i kommunen stole på henne? Får full tillit Etter et knapt halvår i stillingen som personalrådgiver i seksjonen for personalutvikling og helse, miljø og sikkerhet har hun ikke disse bekymringene lenger. Mordal har fått full tillit fra ledelsen i kommunen. En enhetsleder i en spesielt vanskelig situasjon meldte fra til personalavdelingen at Mordal var den eneste han ville ha til å se på saken. – Årsaken er nok at jeg gjennom å ha vært hovedtillitsvalgt hadde bred innsikt i vanskelighetene, sier Mordal. Unik erfaring Hovedtillitsvalgte har kompetanse som kan brukes i mange stillinger. – Vi har unik erfaring med å ivareta den enkelte ansatte, samtidig som vi sørger for at de andre også blir sett. Vi er vant til å håndtere «Vi har unik erfaring med å ivareta den enkelte ansatte.» Anne Mari Mordal store arbeidsmengder og Møter seg selv i døra å jobbe under press, sier En vakker dag møter hun seg selv Mordal. i døra. Det er hun sikker på. Der- Hun legger til at sko for har hun forberedt seg godt. leringen fra Fagforbun- Den dagen hun kanskje må stå det gjør henne trygg i i spissen for nedskjæringer, lover rollen sin. Men selv om hun å vise respekt. Mordal har fått drømme – Hvis alle parter følger hovedjobben i personalavde avtalen, så lykkes vi, sier Mordal. – Jeg har hatt en fantastisk tid i Fagforbundet og fått muligheter jeg aldri ville fått et annet sted, sier Mordal, tydelig stolt av sin tidligere arbeidsgiver. Hadde hun kunnet spole tida 20 år tilbake, ville hun valgt akkurat det samme igjen. lingen, sitter fortsatt tillitsvalgtsrefleksen i ryggmargen. – Ved oppstarten til tariffoppgjøret 2016 måtte jeg denne gangen sende inn forslag til debatt som vanlig medlem. Det var en uvant opplevelse, synes Mordal. Fagbladet 1/2016 < 35 fbaargang2016 fbseksjonKON