syke fraværet For tre år siden fikk helsefagarbeiderne Tove Fløgum og Annette Bang høy puls bare av å se på vaktlistene. Nå er syke fraværet i hjemmetjenesten RÅDMANNENS TIPS FOR LAVERE SYKEFRAVÆR Trepartssamarbeid. God ledelse. Fokus på trivsel. i Andebu mer enn halvert, og de ansatte trives bedre på jobb. Tekst og foto: SIMEN AKER GRIMSRUD T T ove Fløgum senker skuldrene når det er nok folk på jobb. – Da gjør jeg en bedre jobb. Hun og kollegaene i hjemmetjenesten i Andebu har fått en ny hverdag etter tre år med systematisk jobbing for å få ned sykefraværet i kommunen. Blant verstingene var hjemmetjenesten, med et sykefravær på over 17 prosent. Arbeidshverdagen var preget av stress, usikkerhet og stor vikarbruk. Ansatte gruet seg til å gå på jobb. – Pulsen steg bare jeg så på vaktlista. Det var alltid få folk, og da får du ikke tid til å gjøre en så god jobb som du vil, sier Fløgum. – Det ble veldig slitsomt for oss som var på jobb. Nå er vi en stabil gjeng, og vi har bedre tid til brukerne, sier plasstillitsvalgt Annette Malvinsdatter Bang. Gode på samarbeid Kommunen ble i 2013 med i prosjektet «Sammen om en bedre kommune» etter initiativ fra hovedtillitsvalgt Anne Merete Sørensen. – Samarbeidet mellom meg som hovedtillitsvalgt og 20% 17,8% Januar 2013 0% ledelsen var for dårlig, og jeg følte at noe måtte gjøres, forteller hun. En forutsetning for å bli med i prosjektet var at arbeidet skulle tuftes på trepartssamarbeid. Det vil si at administrativ ledelse, politikere og tillitsvalgte skulle jobbe tett sammen for å få ned sykefraværet. De siste årene har Sørensen hatt jevnlige møter med blant andre rådmannen og varaordføreren. – Ledelsen og politikerne har sett at vi sparer penger og øker kvaliteten ved å redusere sykefraværet. Det hadde vi ikke klart uten å samarbeide, mener Sørensen, og får støtte av rådmann Stein Rismyhr. – Samarbeidet har sørget for at vi fikk en felles forståelse av hva problemet var og hvordan vi ønsket å løse det. Det har vært viktig for å nå målet, sier han. Sendte lederne på kurs Andebu kommune har nådd målet de satte seg og vel så det. Det totale sykefraværet er redusert fra 8 til 6,3 prosent, og kommunen har spart penger ved å redusere vikarbruken. Et viktig grep var å sende kommunale ledere og mel 48 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON