Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Ungdommen påJames Bond-premiereFagforbundet Ungdom avd. Stavanger 019 gjentok nylig fjorårets suksess om gratis kino til alle unge medlemmer. Denne gangen inviterte vi til premiere på James Bond-filmen Spectre. Dessuten fortalte Lars Enevoldsen fra LOFavør om ulike forsikringer, og Fjordline ga oss tre gavekort som vi kunne dele ut til våre medlemmer. Tekst: Anita Berg Heder og ære i Drammen Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Drammen gjorde stas på sine 25- og 40-årsjubilanter i midten av oktober. Det ble servert snitter, kaffe, te og kake i Folkets Hus. Foran fra venstre: 40-årsjubilant Else Høie og 25-årsjubilant Kari Aass. Bak fra venstre: 25-årsjubilantene Merete M. Jonassen og Gunn Helen Alfsen. Tekst: Merete M. Jonassen Jubilanttilstelning i Horten I midten av november avholdt Fagforbundet avd. 128 Horten en tilstelning på LO-senteret for forbundets 25-årsjubilanter og LOs 40-årsjubilanter med foreningens hovedstyre som vertskap. Det ble servert mat og drikke, og merker, diplomer og blomster ble tillitsvalgti henholdsvis12 og 26 år. høytidelig overrakt til jubilantene. To av våre tillitsvalgte, som har hatt verv i 12 og 26 år, og som nå har trukket seg tilbake, fikk også en oppmerksomhet fra oss. Takk til alle jubilanter og tillitsvalgte som har vært aktive i Fagforbundet og LO i alle disse årene. Tekst: Aage S. Bekken Bak fra venstre: Ann-Mari Bye, Vigdis H. Klausen, Martin Humphries, Ellinor Næss, Liv Magnussen og Aud F eed. Foran fra venstre: Irene Larsen, Torunn Idås, Else Bø (40 år LO), Gro Ellefsen og Inger Strømnes. Fagbladet 1/2016 < 59 fbaargang2016 fbseksjonKON