Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK PÅ BIBLIOTEKET Kult SIDE 40–45 SIDE 32 Opptur for kollektivtrafi kken SIDE 10 Renovasjon under press Tema: www.fagbladet.no Nr. 1 - 2016 < For medlemmer i Fagforbundet fbaargang2016 fbseksjonSAM