2 < Fagbladet 1/2016 30 32 36 28 4 De vant kampen om større stilling 10 TEMA: Renovasjon under press 16 – Jeg får jobbe og hjelpe andre 20 PORTRETTET: Cantaragiu Rasturnel 27–38 SAMFERDSEL OG TEKNISK 40 FOTOREPORTASJEN: Møteplassen 46 Elektronisk avstemning ga mersmak 48 Halverte sykefraværet i hjemmetjenesten 50 Lukten av penger FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Tisa – enveiskjøring mot høyre 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Hanna Wozene Kvam 58 Oss 60 Kryssord 62 ETTER JOBB: Dugnadssjefen Ga renholdet et skikkelig løft Årets renholder 2015 heter Rattiya Maklai Carlson. På fi re år har hun gjort seg bemerket i Rygge kommune. – En fantastisk ressurs å ha hos oss, sier renholdsleder Per Jørgensen. Framtidas yrkesfaglærere NTNU i Trondheim er et av universitetene som utdanner framtidas yrkesfaglærere. Ungdomstillitsvalgt Sonia Kvam (nr. 2 fra høyre) er blant dem som skal lære ungdom å bli stolt av faget sitt. Kollektivtrafi kken erstatter bilen i Trondheim I Trondheim har busstrafi kken tatt av så til de grader at offentlige planleggere har hatt vansker med å oppdrive nok busser og sjåfører. Enveiskjøring mot høyre Tisa-avtalen kan føre til at alt annet enn mer høyrepolitikk kan bli umulig eller svært dyrt, skriver fokusforfatter Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten. INNHOLD ISSN 0809-9278 10 16 Tema Fra hjelp til hjelp Renee Sund er en viktig hjelper når Biniam Mosazghi skal lære og forstå norske ord og utrykk. Renee har selv fått hjelp gjennom lærekandidatordningen slik at hun kan jobbe og hjelpe andre. MER RÅHET I RENOVASJON PÅ ANBUD 20 Foto: Werner Juvik Foto: Werner Juvik Foto: Per Flakstad Et halvannet år gammelt selskap, Veireno, er innvilget monopol på all avfallsinnsamling i Oslo. Konseptet er høyest mulig tempo med færre ansatte og lavere pris. Fagbladet har møtt noen som ikke løp fort nok. Såre toner I ti år har Cantaragiu Rasturnel spilt saksofon på gata i Oslo. – Det verker i hele kroppen og gjør vondt i kjevene, sier 59-åringen. Foto: Per Flakstad fbaargang2016 fbseksjonSAM