Trine Lise Fra 18til 38 % Tore Nygaard Leder og hovedtillitsvalgt Fagforbundet Porsgrunn Gunhild Fra 0til 50 % Elin Fra 75til 100 % Solveig Fra 0til 55 % Helene Fra 0til 60 % Trine Lise Fra 18til 38 % Tore Nygaard Leder og hovedtillitsvalgt Fagforbundet Porsgrunn Gunhild Fra 0til 50 % Elin Fra 75til 100 % Solveig Fra 0til 55 % Helene Fra 0til 60 % for tillitsvalgte. Parallelt har vi vært i dialog med arbeidsgiver og fått dem interessert og fått aksept for det vi gjør. Mens tillitsvalgte i mange kommuner sliter med å få tilsvarende saker godkjent, har de i Porsgrunn fått gjennomslag i alle saker de har hatt oppe i drøftingsmøter med arbeidsgiver. De fleste av dem som har fått økt stilling, jobber i helse og omsorg, og de tillitsvalgte opplever en gledelig «smitteeffekt» blant de ansatte. SLIK ER REGLENE I ARBEIDSMILJØLOVEN § 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid (1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav. (2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2. SLIK GÅR DU FRAM FOR Å FÅ HØYERE STILLING 1. Skaff tjenestebevis fra arbeidsgiver som viser hvor mange timer du har jobbet 2. Ta dette med til tillitsvalgt, som kan hjelpe deg med å beregne hvor stor stillingsprosent du har jobbet det siste året. 3. Krav om høyere stillingsprosent sendes skriftlig til arbeidsgiver med henvisning til arbeidsmiljøloven § 14-4a. Knut Erik Fra 45til 70 % Camilla Fra 0til 25 % Linn Iren Fra 30til 100 % Tove Fra 0til 20 % Paul Fra 50til 80 % Elisabeth Fra 64til 75 % Eva Fra 25til 60 % Linn Opplæringsansvarlig – Når kollegaer får høre at andre har fått høyere stilling, går de selv inn og sjekker. Dette er så moro! – Hver eneste av disse sakene er et løft. For oss som tillitsvalgte er det en god følelse å gå hjem fra jobb og vite at du har hjulpet et medlem, og at det har varig virkning, sier Lund og Nygaard. Fagbladet 1/2016 < 5 fbaargang2016 fbseksjonSAM