• Slik fikk Ålesund ny brannstasjon I forfjor sa Ålesund brann stopp. Frykten for ansattes helse fikk verneombudet til å true med å stenge stasjonen. I desember åpnet en ny, moderne og langt sunnere stasjon. Side 29 • – Dyktige yrkesfaglærere er gode forbilder – Det er viktig å la erfarne fagpersoner møte dem som skal lære faget, mener ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet, Sonia Kvam. Ved blant annet NTNU i Trondheim kan folk med fagbrev ta en treårig yrkesfaglærerutdanning. Side 30 • Lurt å vite om Tisa FOKUS: Med en Tisa-avtale kan politi, domstoler og militæret bli de eneste som slipper unna fri konkurranse. Resten kan bli sett på som marked, skriver Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten. Side 36 «Regler som hindrer konkurranse- utsetting fjernes, og de offentlige velferdstjenestene blir i enda større grad åpnet for profittkåte selskaper.» Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk Kollektivbruken stiger til himmels I Trondheim har politikere og byplanleggere tatt kollektivtrafikken og klimamålene på alvor og fått kanonrespons. Folk tar buss som aldri før og sykler mer enn noensinne. Side 32 Foto: Knut Opeide Fagbladet 1/2016 < 27 fbaargang2016 fbseksjonSAM