SAMFERDSEL OG TEKNISK Ingen anke for Unibussjef Dommen mot den tidligere sjefen i Unibuss, Helge Leite, blir ikke anket. Dermed vil Helge Leite sone tre og et halvt år i fengsel. De andre domfelte i en av Norgeshistoriens største korrupsjonssaker, vil få sine saker behandlet i lagmannsretten. Helge Leite trakk anken etter at han ikke fikk støtte for å ta opp igjen bevisbedømmelsen forut for skyldspørsmålet. Han skulle kun få ankebehandlet lengden på fengselsstraffen. De øvrige dømte er tidligere teknisk sjef som ble dømt til fem år og seks måneder fengsel, tidligere innkjøpsansvarlig som ble dømt til fem års fengsel og tidligere innkjøpsansvarlig i Man Oslo, som ble dømt til fem års fengsel for å ha utbetalt provisjoner på flere millioner kroner til ansatte i Unibuss. OT Fortsatt behov for regionale verneombud Årsrapporten for regionale verneombud er nå klar. Det er den første rapporten etter et helt driftsår med ordningen. Konklusjonen er at det fortsatt er stort behov for regionale verneombud. Verneombudene har besøkt 1539 virksomheter, derav 733 innenfor renhold. De øvrige er innenfor overnatting og servering. De mest vanlige manglene var vernetjeneste, som mer enn halvparten av virksomhetene manglet. Det er til sammen 12 regionale verneombud som jobber på fulltid. Behovet oppgis å være langt større. Hele rapporten kan hentes på www.fagbladet.no OT – En ildsjel for fagetFørste mandag i desember er Renholdernes dag, en dag som markeres på arbeidsplasser over hele landet. Samtidig bekjentgjøres det hvem Fagforbundet kårer til årets renholder. Det skjer etter fylkesvise kåringer av renholdere som har gjort en spesiell innsats for faget. Overrasket med beskjed Rattiya Maklai Carlson starter vanligvis arbeidsdagen sammen sine kollegaer i pauserommet på Øråshallen i Rygge kommune i Østfold, men denne dagen er hun på ferie i Thailand. Renholdsleder Per Jørgensen har samlet kollegaer fra hele kommunen. Ingen vet at det venter mer enn markering av den årlige renholderens dag. Lederen i Seksjon samferdsel og teknisk i Østfold, Linda Karlsen, gir Rattiya den overraskende beskjeden. Ved hjelp av sønnen Kenneth Maklai Carlson, som har avtalt å ringe moren på videolinje denne dagen med noen vikarierende begrunnelser, får hun vite om kåringen. Gitt renhold et løft – Nå ble jeg virkelig veldig glad, sier Rattiya, takker kollegaer som jubler i bakgrunnen, arbeidsledelsen i kommunen og Fagforbundet. – Hun har gitt renhold et løft i Rygge etter at hun kom hit i 2011. Da hadde vi nettopp etablert en ny og mer moderne struktur, og slet litt. Med Rattiya på laget lyktes vi i å få de siste bitene på plass, forteller Per Jørgensen. – Rattiya er opptatt av å utvikle faget. Hun har evnen til å motivere, og har brukt mye tid på kollegaene. Flere ganger har hun invitert renholdere hjem til seg og hjulpet dem med fagbrevstudier, sier Karlsen og Jørgensen. – Vi la vekt på hennes innsats for å få på plass fagbrev og inkludere fremmedspråklige da vi nominerte Rattiya fra Østfold. Nå er vi alle veldig, veldig stolt av henne, sier Linda Karlsen. Tekst: OLA TØMMERÅS ÅRETS RENHOLDER 2015: Rattiya Maklai Carlson i Rygge ble kåret til årets renholder i Norge. Meldingen fikk hun på videolinje til Thailand på renholdernes dag. DU ER KÅRET: Ferien i Thailand ble litt annerledes enn ventet for Rattiya Maklai Carlson. Ved hjelp av sønnen fikk hun beskjed om at hun er Årets renholder 2015. «Rattiya er opptatt av å utvikle faget. Hun har evnen til å motivere, og har brukt mye tid på kollegaene.» 28 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM