Fagbladet 1/2016 < 29 FÆRRE BLIR DÅRLIGERE: Regjeringen ønsker å ha færre og større 110-sentraler. Fagforbundet advarer mot omorganiseringen. at nær sagt samtlige gjenværende 110-sentraler må flyttes, påpeker nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen. Flere ansatte på 110-sentralene vil dessuten miste jobben når 70 årsverk skal spares inn, i tillegg til at mange får lang pendlevei. OT < 29 FÆRRE BLIR DÅRLIGERE: Regjeringen ønsker å ha færre og større 110-sentraler. Fagforbundet advarer mot omorganiseringen. at nær sagt samtlige gjenværende 110-sentraler må flyttes, påpeker nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen. Flere ansatte på 110-sentralene vil dessuten miste jobben når 70 årsverk skal spares inn, i tillegg til at mange får lang pendlevei. OT Opprør ga ny brannstasjon – Kostbart og uforsvarlig å redusere antall 110-sentraler Fagforbundet mener det blir Fagforbundet er skeptisk til både kostbart og faglig ufor-analysen fra Direktoratet for svarlig å redusere antall samfunnssikkerhet og beredskap 110-sentraler fra 18 til 12. (DSB), der det konkluderes med Regjeringen ønsker å samlokali-at ny 110-struktur er lønnsomt sere nødsentralene for brann samfunnsøkonomisk. Antall med operasjonssentralene. sparte årsverk vil gi en innspa- Høringen gikk ut i desember, og ring på 675 millioner kroner de omorganiseringen skal påbegyn-neste 20 årene, mener DSB. nes i år. – Analysen tar ikke høyde for Ålesund har åpnet ny brannstasjon med nye vaskemaskiner, ny teknikk og inndeling i rene og urene soner. Den er et resultat av opprør mot helsefarlige forhold. I forberedelsene til kommunens budsjettarbeid våren 2014, tas penger til forbedringer på brannstasjonen ut av budsjettet for fjerde året på rad. Ansatte er oppgitt, rasende og bekymret for unødvendig eksponering av giftstoffer på grunn av en gammeldags og upraktisk brannstasjon. Verneombudet og tillitsvalgte tar affære: – Vi blir nødt til å stenge hele eller deler av begge brannstasjonene av helsemessige årsaker. Konsekvensen vil bli en brannberedskap på et minimum. Sjelden har et kommunalt budsjettframlegg blitt endret raskere. Nok var nok For folk som er vant til å hjelpe 24 timer i døgnet sju dager i uka, er det å true med å lamme beredskapen i byen et langt skritt å gå. Det var ikke med lett hjerte at de la bredsiden til, bekreftet tillitsvalgt og leder for Ålesund brannkorpsforening, Marius Aam, da Fagbladet besøkte byggetomten ved Ålesund brannstasjon for ett år siden. – Men nok var nok. Ansatte fryktet for helsa si. Vi kunne ikke godta å bli salderingspost enda en gang, forklarer Aam. Foto: Harriet Slotsvik I MÅL: Fra opprør og trussel om å stenge stasjonen til åpningsseremoni. Fra venstre: Brannsjef Geir Thorsen, entreprenørrepresentanter Åge Tryggestad og Geir Røseth, arkitekt Magnus E.R. Tønnesen, brigadesjef Vidar Bakke og avdelingsleder for beredskap Arne Sigurd Hansen. Endret rutiner De hadde møter med politikerne, skrev leserinnlegg og fikk sendetid på tv. En trussel om at byen kunne bli uten fungerende brannstasjoner, hjalp. Etter halvannet år med planlegging og bygging, kunne brannsjef Geir Thorsen stolt åpne den nye brannstasjonen i desember. – Så langt er den nye stasjonen helt som forventet, forteller brigadesjef Vidar Bakke. Han og avdelingsleder for beredskap, Arne Sigurd Hansen, hadde byggelederansvaret. Ålesund har allerede hatt en søppel- og kjemikaliebrann som ble første test av rengjøringssystemene. – Logistikken fungerer. Utstyret fra et helt vaktlag på fem mann var rengjort på mindre enn to timer, forteller Bakke. Unike rengjøringssystemer er tatt i bruk, og allerede de første dagene har andre brannstasjoner bedt om bilder og informasjon. Tekst: OLA TØMMERÅS fbaargang2016 fbseksjonSAM