FRAMTIDSRETTET: Henning Lervåg er primus motor for at enda flere skal velge buss framfor privatbil. Spesielt kvinnene har endret hverdagsrutiner, fra bil og over på buss og sykkel. Menn er fremdeles en utfordring, ifølge Solem. Han har klokkertro på at veksten vil fortsette, om det offentlige fortsetter å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv. – Men på et eller annet tidspunkt vil vi nå et tak for hvor mange flere passasjerer vi klarer å håndtere. Vi vil ikke klare å avvikle all kollektivtrafikken med dagens løsninger, sier Solem. Kjøper superbusser Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen planlegger å anskaffe såkalte superbusser. Disse skal gå oftere og er større enn dagens busser, rundt 24 meter lange, og med fire doble dører. Dermed må også bussholdeplassene være større, slik at passasjerene kan entre bussen via alle dørene. Den nye satsingen skal vare fra 2016 til 2023, og staten vil bidra med halvparten av finansieringen. Men det er ikke bare Trondheim som får statlige midler. Enorme summer skal investeres i de fire største byene i Norge – totalt 16,9 milliarder kroner. I Bergen skal staten være med på å finansiere den nye bybanen, i Oslo Fornebubanen, i Stavanger Busway mellom Sandnes, Stavanger og Forus og i Trondheim de nye superbussene. Etter hvert skal flere byer inkluderes i satsingen. Bygger nye bussdepoter Satsingen i Trondheim inkluderer ikke bare nye busser, men også såkalte park and ride-anlegg, altså innfartsparkeringer, der bilistene kan parkere bilen på bussholdeplassen og ta bussen resten av veien. Anleggene skal også «I 2008 var det ikke mange som ville satsetsparepengene sine på dagens kollektivsuksess.» Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel være et bussdepot, det vil si at bussene ikke er parkert på anlegg langt unna, men kan plukke opp passasjerer med en gang de har startet. Færre busser går tomme til og fra bussdepotet, og utslippene holdes nede. Til våren åpner 34 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM