SEKSJONSLEDER Tisa og TTIP truer velferden Mange av SSTs yrkesgrupper, som innenfor renhold, renovasjon og kollektivtransport, utsettes for et massivt press for privatisering og konkurranseutsetting, selv om stadig flere finner ut at dette ikke lønner seg. Om handelsavtalen Tisa (Trade in Services Agreement) vedtas i Norge, vil presset på disse yrkesgruppene øke, samtidig som flere av våre yrkesgrupper kan komme under det samme presset. Dette gjelder for eksempel vann og avløp, samfunnsplanleggere og brann og redning. Tisa-avtalens hensikt er å gi internasjonale selskaper full tilgang til nesten alle tjenestemarkeder. Regler som hindrer konkurranseutsetting fjernes, og de offentlige velferdstjenestene blir i enda større grad åpnet for profittkåte selskaper. Avtalens mest oppsiktsvekkende punkt er at det kan bli lovstridig å rekommunalisere tjenester og utvide offentlig sektor etter at privatisering er gjennomført. «Regler som hindrer Vi i Fagforbundet ønsker å ta konkurranseutsetting flest mulig tjenester tilbake fjernes, og de offentlige i offentlig regi. Dette blir velferdstjenestene blir i praktisk talt umulig med enda større grad åpnet for Tisa-avtalen, som vil hindre det profittkåte selskaper.» offentlige i å ta tilbake tjenester selv om egenregi gagner ansatte, brukerne og samfunnet mer enn det privatisering og konkurranseutsetting av tjenestene gjør. Samtidig framforhandles avtalen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) som gir store selskaper mer kontroll over politikk innenfor arbeid, mat og miljø. SST arbeider hardt for kontroll av kjemikalier for å hindre skader på mennesker og miljø. Dette vil bli vanskeligere med TTIP-avtaleverket på plass. Da er det ikke lenger produsentene som må bevise at kjemikalier er ufarlige, men staten som må bevise at de er farlige, før de kan forbys. Fagforbundet mener at for å kunne fortsette arbeidet for en sterk offentlig sektor, gode arbeidsvilkår for våre ansatte og god HMS, må Tisa- og TTIP-avtalene stoppes. Brannkonferanse i Bodø Brannkonferansen 2016 vil bli arrangert i Bodø 1. til 3. mars. I år er målgruppa for deltakere utvidet, med parallellsesjoner for brannsjefer/ledere og forebyggende personell. Det er håp om å få med 180 til 200 deltakere. Det er åpnet for registrering på fagforbundet.no/sst. Programmet er under utarbeidelse, men allerede nå er det klart at det vil bli presentasjon av prosjektene til Stami og Kreftregisteret. Det vil bli gjennomgang av hvordan Salten IKS ble til, samlokalisering av nødmeldingssentralene i Nordland, ny forskrift for forebyggende arbeid, ny fagskoleutdanning, mangfold og inkludering og arbeidsmiljøutfordringer. OTSatser for lærlinger og lærekandidater Basistilskudd til virksomheter som tar inn lærlinger og lærekandidater ligger i 2016 på 134.066 kroner per lærling eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. Pengene utbetales fra den datoen læreforholdet begynner. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider: udir.no. VeVDet er lettere å prate om klimatiltak enn å gjøre noe med det. Et nytt temahefte fra Fagbladet prøver å sette kommuner og ansatte i stand til å ta et krafttak for miljøet. Temaheftet er kalt Grønne løsninger og viser fram noen av de mange små og store tiltakene som kan sette oss på en mer klimavennlig kurs. Klimaet er blitt våtere, villere og varmere, og kommunene må vurdere sin sårbarhet for klimaendringer. Om fem år skal all kollektivtrafikk i hovedstaden være fossilfri, og overgangen er ikke knirkefri. Kapasiteten på vann ekstremværet setter inn, noe det gjør stadig oftere. – Dette temaheftet bør inspirere til aktivitet, mener Stein Guldbrandsen, AU-medlem i Fagforbundet. VeVBest på arbeidsmiljø Meland kommune fikk prisen for beste arbeidsmiljø i 2015. Kommunen ble tildelt prisen fordi den jobber målrettet for et mer inkluderende arbeidsliv, mer heltid, større nærvær og bedre lederskap. Prisen ble utdelt på den årlige arbeidsmiljøkonferanse i Ulvik i regi av Fagforbundet Hordaland, Utdanningsforbundet og KS. VeVTillitsvalgte må ta klimakampen STEIN GULDBRANDSEN 38 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM