7,17% SYKEFRAVÆRET STUPTE: Anne Gunn Hansen, (f.v.), Anette Malvinsdatter Bang, Tove Fløgum, Elisabeth Lindås og kollegaene i hjemmetjenesten i Andebu har fått en bedre arbeidshverdag. Sykefraværet i alle kommunene som har deltatt, har i gjennomsnitt gått ned fra 8,87 prosent til 7,96 prosent. Målet var å få gjennomsnittet ned til 6,98 prosent. Kilder: sammenom.no 1. november 2015 SYKEFRAVÆRET STUPTE: Anne Gunn Hansen, (f.v.), Anette Malvinsdatter Bang, Tove Fløgum, Elisabeth Lindås og kollegaene i hjemmetjenesten i Andebu har fått en bedre arbeidshverdag. Sykefraværet i alle kommunene som har deltatt, har i gjennomsnitt gått ned fra 8,87 prosent til 7,96 prosent. Målet var å få gjennomsnittet ned til 6,98 prosent. Kilder: sammenom.no 1. november 2015 Sammen om en bedre kommune lomledere på kurs i helsefremmende ledelse. De skulle lære seg å bli ledere som fikk ansatte til å trives på jobb. – Som vi sa da vi gikk i gang: Trappevasken starter øverst. Derfor sendte vi lederne på kurs. Hvis du er en trygg og god leder, holder du folk friske. En leder skal se de ansatte, men også se hvilke muligheter de sykmeldte har for å komme tilbake. Hva slags tilrettelegging trenger de? Kan de kanskje jobbe litt? Disse tingene skal våre ledere ta tak i, sier Rismyhr. Ikke forstått av ledelsen Hovedtillitsvalgt Anne Merete Sørensen opplevde at ledere plutselig stilte spørsmål ved det høye sykefraværet. – Det var helt nødvendig, men noen ledere ble nok litt ivrige, sier hun. Noen av de sykmeldte opplevde at nærmeste leder tok kontakt med fastlegen uten at de selv fikk beskjed. – Da jeg fikk høre om det, tok jeg kontakt med ledelsen, og ba om å få være med på møtene med fastlegen, sier Sørensen. Annette Malvinsdatter Bang, plasstillitsvalgt i hjemme tjenesten, følte hun ble mistenkeliggjort. – Det var ikke ålreit i det hele tatt. Mange ansatte følte seg ikke forstått og hørt, sier hun. – Nå blir vi tatt på alvor For de ansatte i hjemmetjenesten ble en anonym spørre undersøkelse et vendepunkt. Der tok de ansatte opp kritikken av ledelsen. – Ledelsen tok til seg tilbakemeldingene, og ble etter hvert veldig god til å lytte til oss ansatte. Sist jeg var sykmeldt hadde vi en veldig fin dialog. Det gjorde det også lettere å komme tilbake på jobb, mener Bang. – Når vi føler at lederen stoler på oss og tar oss på alvor, vil vi ikke misbruke tilliten, sier kollega Tove Fløgum. – Hvilket ansvar har dere ansatte når sykefraværet er høyt? – Vi kan bli flinkere til å se hverandre, gi hverandre skryt og et klapp på skuldra, men det føler jeg vi også har blitt bedre til, sier Bang. – Vi er en flott gjeng og har fått et veldig bra arbeidsmiljø, tilføyer Fløgum. Sykefravær i Andebu • Ble med i prosjektet «Sammen om en bedre kommune» i 2013. Fram til prosjektet ble avsluttet i 2015, hadde 110 kommuner vært med. • I 2012 var sykefraværet 8 prosent. Målet var å redusere fraværet til 6,5 prosent. Det klarte de med god margin. • Kommunen har satset på opplæring av ledere i helsefrem mende ledelse. Kilder: sammenom.no Fagbladet 1/2016 < 49 fbaargang2016 fbseksjonSAM