2 < Fagbladet 2/2016 10 16 32 36 40 Tema Lagbyggeren Ola By Rise har vært toppkeeper, assistenttrener og hovedtrener. Nå skal han bli lagbygger som ny kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim. Tøffere kår for turnusarbeidere Alle kan si sin mening om forslagene fra Arbeidstidsutvalget på regjeringen.no. Blant annet om arbeidsgiver alene skal få sette opp turnuslister. Nei, mener Kristin Alsos i Fafo. 30 4 Kåfjord i lærlingtoppen 10 TEMA: Flyktninger 16 Mer makt til arbeidsgiver 20 PORTRETTET: Ola By Rise 26 Pensjonistkontingenten øker 27–42 HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: Prest i nord 50 Mer makt til arbeidsgiver 54 Sammen i kampen mot IS FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 40 FOKUS: Seksuell trakassering 42 Seksjonslederen 58 Debatt 60 GJESTESKRIBENT: Hans Olav Lahlum 62 Oss 64 Kryssord 66 ETTER JOBB: Sosial rytmemaker Marit Reitan Bøe har funnet en arbeidsplass hvor det er mulig å arbeide med en funksjonsnedsettelse. Hun håper arbeidsevnen en dag blir 100 prosent. Ansatt med nedsatt arbeidsevne Relevant praksis ved sykehus Endelig får helsesekretær-elever praksis ved sykehus. Både skole, sykehus og elever har tjent på et nytt samarbeid, der elever får sykehuspraksis som helsesekretærer. Brukererfaring i rusomsorgen Tidligere rusmisbrukere og en hotelldirektør er blant fagfolkene og mentorene på Jegersberg gård utenfor Kristiansand. Rehabiliteringen er svært vellykket, og hittil har ingen av beboerne sprukket. Seksuell trakassering på jobben Hver sjette arbeidstaker har vært utsatt for seksuell trakassering i Norge. Vi må skape en bevissthet om at det er forbudt, skriver fokusforfatter Guri Charlotte Wiggen. 20 INNHOLD ISSN 0809-9251 Foto: Kathrine Geard Foto: Thor Nielsen Foto: Martin Guttormsen Slørdal JA TIL FLYKTNINGER Flyktningkrisa har nådd Evje og Hornnes. De fi kk et asylmottak i fanget samtidig som de sa ja til å bosette 70 fl yktninger. Heldigvis har de gode erfaringer fra før. Foto: Erik M. Sundt fbaargang2016 fbseksjonHEL