ARBEIDSTIDSUTVALGET MER MAKT TIL ARBEIDSGIVER Arbeidsgiver kan fastsette skift- og turnusplaner i omsorgssektoren hvis Arbeidstidsutvalget får det som de vil. Verken tillitsvalgte eller ansatte får noe de skulle ha sagt. Tekst: YNGVIL MORTENSEN og STIG H. CHRISTENSEN H H ovedforslagene er å unnta flere arbeidstakere fra arbeidsmiljøloven og gi arbeidsgivere utvidet rett til å bestemme hviletid og arbeidstid for skift- og turnusarbeidere. Flertallet i utvalget vil at arbeidsgiver skal kunne sette opp en ordinær turnusplan uten avtale med tillitsvalgte eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet. Det regjeringsoppnevnte Arbeidstidsutvalget under ledelse av Karen Helene Ulltveit-Moe fikk i oppdrag å «gjennomgå og vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene, blant annet i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker og virksomhet ». – Det er tydelig at arbeidstakernes stemmer ikke har vært representert i utvalget. En hovedkonklusjon er at arbeidstakerne får dårligere vern, og blir mer sårbare for press om å jobbe på ubekvemme tider, sier han. LO Stat-sekretær Dag Westhrin peker på at forslaget åpner for arbeidsdager på 16 timer for enkelte. – I forslaget ligger det at det skal være minst åtte timers hvile i løpet av et døgn. Det gir egentlig en åpning for å jobbe inntil 16 timer per dag. Det er ganske drøyt, sier Westhrin. Lederen i LO i Oslo, Roy Pedersen, har svært lite til overs for arbeidstidsutvalgets innstilling. – Politikere og arbeidsgivere understreker ukentlig nødvendigheten av at folk jobber lengre før de går av med pensjon. Nå er de for at Stortinget skal gjennomføre ytterligere tiltak som kan gi økt sykefravær og flere uføre, sier han. Fornøyd og tvilende Fagforbundets leder Mette Nord er delt i sitt syn på forslagene. – Vi er fornøyd med at utvalget har tatt utgangs «Arbeidstakerne blir – Dårligere vern punkt i at arbeidsmiljøloven LO-forbundene mener rap med sårbare for press om er en vernelov, og at de fast porten bærer tydelig preg slår at omfattende endringer å jobbe på ubekvemme av at fagbevegelsen ikke var vil kunne gi uheldige virk representert i utvalget. Nå tider.» John Leirvaag, NTL ninger. Det er bra at utvalget DÅRLIGERE VERN: Helsearbeidere får mindre innflytelse over egen arbeidstid hvis flertallet i Arbeidstidsutvalget får det som de vil. får imidlertid alle anledning til å si hva de mener om forslagene fra Arbeidstidsutvalget, som har høringsfrist 1. juli. NTL-leder John Leirvaag mener forslagene gir et svekket vern for arbeidstakerne. ikke foreslår endringer i de ytre rammene for arbeidstid, sier hun. Fagforbundet stiller seg derimot tvilende til om de foreslåtte endringene i gjennomsnittsberegningen av arbeidstid og nedkorting av hviletid er riktig vei å gå. 16 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL