• Får jobb med funksjonshemning Oslo kommune etterlyser kvalifiserte folk med nedsatt funksjonsevne. Hittil har 13 fått vikariat, fast eller midlertidig jobb. Side 30 • Fra rus til vanlig liv På Jegersberg gård utenfor Kristiansand får tidligere rusmisbrukere hjelp til å mestre et vanlig liv. Fast arbeidstid og egne mentorer er noe av resepten. Side 36 • En påkjenning å gå til sak FOKUS: Folk som blir utsatt for seksuell trakassering på jobben, vegrer seg for å klage til sjefen og går sjelden videre til retten med dette. Vi trenger større åpenhet rundt temaet, skriver journalist Guri Charlotte Wiggen. Side 40 «Tillit gir deg livskraft og yrkesstolthet som du tar med deg i møte med pasienter og pårørende.» Side 42 Seksjonsleder Raymond Turøy Helse og sosial Nyttig opplæring på sykehus Et tett samarbeid mellom Hersleb videregående skole og Oslo universitetssykehus skal sørge for at Sarah Jensen (t.v.) og Esra Duran får best mulig utdanning som helsesekretærer. Side 32 Foto: Christian Vassdal Fagbladet 2/2016 < 27 fbaargang2016 fbseksjonHEL