Nytt nettkurs i helsearbeiderfaget Fagakademiet (FA) fikk raskt de første påmeldingene da de i januar lanserte et kurstilbud for framtidige helsefagarbeidere på nett. – Kurset bygger på læreplanene og skal forberede og dyktiggjøre kandidatene til den teoretiske delen av fagprøven, sier kompetanserådgiver Øyvind Tingstad i FA. Målgruppa er praksiskandidater, altså voksne uten formell utdanning, men med lang og allsidig praksis og ønske om å gå opp til fagprøven. Tingstad tror tilbudet er spesielt godt egnet for praksiskandidater som bor slik at de ikke har et fysisk opplæringstilbud i nærheten. Siden kurset er nettbasert, kan kandidaten begynne når som helst og er ikke avhengig av skole- eller kursstart. Kompetanserådgiveren oppfordrer interesserte til å gå sammen i studiesirkler for å støtte og hjelpe hverandre underveis. – Men vi stiller også med lærere slik at alle kandidatene, får støtte og hjelp når de trenger det. Vi har dessuten opprettet et forum slik at elevene kan kommunisere og hjelpe hverandre der, sier han. FA har tilsvarende kurs i byggdrift og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Medlemmer av Fagforbundet får rabatt på samtlige kurs i regi av Fagakademiet. KES Ei bok hvor de gamle kommer til orde Ni av Kirkens bymisjons virksomheter tilbyr skrivekurs med forfattere for brukere av dagsentra og sykehjem. Nå er et utvalg av tekstene samlet i ei bok som også rommer forfatternes tanker om møtene og betydningen av skriveprosessen og tekstene. – I dette prosjektet virkeliggjøres målet om livslang læring og utvikling, på tross av sykdom og kognitive begrensninger, sier prosjektleder Gudmund Fosse. – De gamle kommer til med sin egen stemme og dermed er boka og prosjektet med på å skape en motkultur til stereotypiene om eldre i media og i samfunnet for øvrig, sier han. Prosjektlederen mener skrivekursene etterlater seg skatter av litterære tekster, levd liv, galskap, humor og visdom. Boka kan bestilles via hjemmesidene til Kirkens Bymisjon. KES Illustrasjonsfoto: colourbox.com Nav reduserte trusler og vold mot ansatte Vold, trusler og trakassering er utbredt i arbeidslivet. Heldigvis kan alle lære god konflikthåndtering. Under følger noen tips. Forebygging av vold gjennom god konflikthåndtering, risikovurdering og kommunikasjon var tema da Fagforbundet i Akershus inviterte til en fagdag med organisasjonspsykolog Ole André Bråten. Nav fikk ned volden Foredragsholderen, som har bakgrunn fra blant annet politihøgskolen, tegnet et bilde av et samfunn med stadig 2200. Men etter at en ansatt • Pasienten eller klienten må skarpere konflikter. Han viste ble drept, satset etaten sterkere også oppleve å bli tatt på alvor. for eksempel til en undersøkel-på forebygging, og i 2014 var For ikke å egge til konflikt, se blant ansatte ved legevakta antall tilfeller av vold, trusler anbefales bevissthet om konhvor en av seks av dem som og trakasseringer redusert til fliktdempende kommunikasjon. hadde opplevd en voldssitua-færre enn 1200. • Still åpne spørsmål, be kliensjon, hadde kjent frykt for ikke ten fortelle og beskrive. å overleve. Men han viste også Beroligende Gi små tegn i form av nikk eller at det nytter å forebygge. Et vennlig ansiktsuttrykk, et mimikk på at du henger med Ansatte ved Nav-kontorene trygt blikk og rolige kroppsbe-og forstår. Korte pauser når du var utsatt for om lag 1260 vegelser er, ifølge Bråten, første selv har ordet kan også dempe truende situasjoner i 2012. To bud i forebygging av stressnivået. år etter var tallet økt til over farlige situasjoner. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN NYTTIG: Organisasjonspsykolog Ole André Bråten sammen med Nina Simonsen (SHS) og Gunn Korsbråten (SKA). Fagbladet 2/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonHEL