ELEVPRAKSIS Elever slapp tilpå sykehus Norges beste utdanning for helsesekretærer! Det er hva Oslo universitetssykehus og Hersleb videregående skole har satt seg som mål å skape. De er på god vei. Tekst: VEGARD VELLE Foto: CHRISTIAN VASSDAL H H elsesekretær-elevene ved Hersleb får nå en bedre og mer praksisnær utdanning enn tidligere. I samarbeid med Oslo universitetssykehus (OUS). Tidligere klaget sykehuset over det faglige nivået på nyutdannete helsesekretærer som de mente var for lavt. Men sykehuset gjorde ikke noe med saken selv. Avdelingene sa de ikke hadde tid til å ta imot elever i praksis. Svært få helsesekretær-elever fikk dermed praksisplass, og resultatet ble at nyansatte måtte få unødvendig lang opplæring på syke huset. – Nyutdannete helsesekretærer manglet grunnleggende kompetanse, forteller Monique Renée Bennett, spesialrådgiver i direktørens stab, ved OUS. Elevene var rett og slett ikke oppdatert på de omfattende og komplekse behovene ved et stort sykehus, og skolen kunne ikke erstatte med teori det praksis ville gitt elevene. Redd helsesekretæren skulle dø ut Den ufullstendige læringen frustrerte også Marit Buøy, avdelingsleder i helse- og oppvekstfag ved Hersleb videregående skole. Til slutt følte hun at det fikk være nok. Hun kontaktet kontorfaglig nettverk ved Ullevål sykehus og ba om et møte. Og sammen ble skolen og sykehuset enig om at sykehuset skulle ta inn 50 praksiskandidater fra vg2 helseservice og vg3 helsesekretær. selv den nye praksisopplæringen som en kjempesuksess. – Vi var bekymret for at helsesekretærfaget skulle dø ut. Utdanningen svarte ikke til våre behov, og vi var nødt til å gjøre noe, forteller Monique Renée Bennett. Også lærerne har lært – Arbeidsflyten på sykehus er svært kompleks. Elevene lærer best av å være til stede og bli rettledet av faglige forbilder. I tillegg går sykehusene gjennom en rivende utvikling, og teorien på skolen klarer ikke formidle hele bildet. Eleven må se og erfare det, for- teller Marit Buøy. Hun er overrasket og glad over de raske og positive ringvirkningene ved skolen. – Endringer skjer raskt i sykehusene, og elevene snapper det opp før lærerne. Samarbeidet har rettet søkelyset mot de svake punktene ved skoleundervisningen. Lærerne ved Hersleb har skjønt at de er nødt til å oppdatere seg oftere for å kunne henge med i svingene, forteller hun. Sykehuset tilbyr nå hospitering for at lærerne skal få oppdatert kunnskap. Høyt tempo Elevene lærer også helt andre ting enn Hersleb skole hadde mulighet til å lære bort. For eksempel har UNDER UTDANNING: Esra Duran (t.v.) og Sarah Jensen skal bli helsesekretærer og har praksis ved Oslo universitetssykehus. I dag oppsummerer sykehuset, skolen og elevene elevene blitt satt inn i helsesystemet Dips – et pasi-< 32 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL