FORNØYDE: Elevene Esra Duran (t.v.) og Sarah Jensen er blitt super motiverte etter at de fikk helsesekretær- praksis ved sykehuset. FORNØYDE: Elevene Esra Duran (t.v.) og Sarah Jensen er blitt super motiverte etter at de fikk helsesekretær- praksis ved sykehuset. entadministrativt system som elevene ikke har tilgang til på skolen. Dessuten blir elevene kastet ut i en realistisk arbeidssituasjon med høyt tempo, frister og prioritering av oppgaver. Henvisninger skal for eksempel vurderes, og innkallinger må sendes ut innen ti dager, ikke tretti, slik det var før endringen i pasient- og brukerrettighetsloven. Også den medisinske terminologien er lettere å lære i en praksissituasjon. – Vi ber veilederne ha høye ambisjoner og gi elevene utfordringer. Vi er stolt av at de blir tatt på alvor, forteller Buøy. Også veilederne lærer Også på sykehuset har veilederne blitt mer bevisst på arbeidsoppgavene sine gjennom oppfølgingen av elevene. – Veilederne reflekterer mer over faget sitt og har fått vekket sovende perspektiver på egen praksis. Det har blant annet ført til at vi er blitt bedre til å kommunisere med pasientene, mener Bennett. «Jeg er veldig fornøyd med Hersleb videregående skole. Skolen har hjulpet meg og sørget for at jeg er kommet så langt som i dag.» Esra Duran. Etter at den nye sykehuspraksisen kom i gang, har søkertallet til helse- og oppvekstfag økt betraktelig. Fraværet har gått betraktelig ned, først og fremst fordi elevene lærer mye av praksisen og ser nytten av den. Er elevene borte uten gyldig fravær fra sykehuset når de har praksis, blir det raskt fulgt opp. – Vi holder elevene i hånda og sier til dem at de er representanter for skolen og yrket. Og ikke minst seg selv. Derfor må de skjerpe seg, forteller Marit Buøy. Lærer hygiene og taushetsplikt På skolen snakker de om rollen og ansvaret elevene har som medarbeidere. Temaer som blir diskutert er hygiene, taushetsplikt, fagterminologi, om å gå tjenestevei og forventninger til arbeidstakeren – som å delta i lunsjen, møte presis og være med på møter. På sykehuset gjennomfører elevene varierte oppgaver; de koder behandlingene, tar imot henvendelser, sørger for god pasientflyt og skriver journaler etter diktat. 34 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL