FRI DRESSUR: Rutiner og faste regler gir trygghet til beboerne, sier Kristin Baatz, stallsjef og mentor på Jegersberg gård. FRI DRESSUR: Rutiner og faste regler gir trygghet til beboerne, sier Kristin Baatz, stallsjef og mentor på Jegersberg gård. JEGERSBERG GÅRD• Jegersberg gård i Kristiansand drives gjennom et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Kristiansand, Søgne, Vennesla, Songdalen og Lillesand. • Tilbyr bolig og arbeidsplass til rusavhengige. • Beboerne får kommunal leiekontrakt når de flytter inn. • Grunnmuren i rehabiliteringsmodellen består av tid, fellesskap, mentorordning og kvalifisering. • Arbeidsdagen på gården er fra 7.00 til 15.30. • Gården driver hundedaghjem, selger og hogger tømmer på oppdrag og leier ut stallbåser og hester. • En serviceavdeling tar hageoppdrag på bestilling. Til slutt måtte Offergaard si ifra. – Det er ditt eget behov for julestemning du tilfredsstiller, sa han til Pedersen. For beboerne hater jula, slik han selv og Baatz også har gjort. – Det ga meg noe å tenke på, sier Pedersen. – Samtidig er det en del av rehabiliteringen å gjøre høytider overkommelig. Vi skal gi beboerne nye minner å knytte til disse dagene, legger hun til. Fra avrusning til vanlig liv Pedersen har jobbet med rusproblematikk i over ti år, men har først nå forstått hvor mye det faktisk krever å bli rusfri. – Det fins mange bra tiltak i behandlingstjenestene, men det er mangel på hjelp til å klare livet etter at behandlingen er ferdig. Å bli fysisk frisk går relativt fort, men å lære seg å leve et rusfritt liv, tar lang tid, ifølge Pedersen. Jegersberg fyller gapet mellom behandling og vanlig liv i bolig og jobb. – Her øver vi på å stå opp om morgenen og klare å stå i vanskelige situasjoner på jobb, sier hun og legger til at de nesten ikke har sykefravær på gården. En viktig del av arbeidstreningen er å lære seg både å ta imot og å gi tilbakemeldinger. – Det er en viktig del av det vanglige livet å klare å ta imot kritikk uten å ty til rus, sier < Baatz. Fagbladet 2/2016 < 37 fbaargang2016 fbseksjonHEL