GODE HJELPERE: Nav-veilederne Tove Tømte (t.v.) og Karina Damstuen hjelper ungdommer tilbake på skolebenken. dem som ikke har bestått i faget. Karina Damstuen henvendt til de andre jentene. – Ja, mange i personalet er syke også. Da faller det mer på meg, sier en av jentene. Hun forteller at en av ungene hadde sagt stygge ting til henne. – Da ble jeg morsk i målet, og guttungen hørte etter med en gang. Det var fint å oppleve, smiler den framtidige barne- og ungdomsarbeideren. – Jeg skjønner at det er en jobb hvor jeg må tåle å høre en del dårlige ting. Du vet fulle folk og barn, smiler hun. – Foreldrene da? fritter Tømte. – Jeg syns det er rart at de som har litt eldre unger, slutter å spørre om hvordan dagen deres har vært. Vi er mer sammen med ungene mens de er våkne enn det foreldrene er, sier en av jentene. De framtidige fagarbeiderne oser av faglig stolthet. Forteller at de kjenner igjen situasjoner i barnehagen fra lær bøkene. De ser at kunnskapene de har ervervet seg, fungerer i jobben. Sosiologer i Nav Og det setter veilederne pris på. – Rollen vår var ikke gitt da prosjektet startet i 2013. Målet er å hindre frafall i videregående opplæring, forklarer Tove Tømte, veileder ved Nav Eidsvoll. – Vi jobber med elever i en sårbar overgang i livet, utfyller Karina Damstuen, veileder ved Nav Nannestad. Nav i Nes, Eidsvoll, Nannestad og Ullens 52 < Fagbladet 2/2016 SUKSESSPROSJEKT Ifølge den lokale evalueringen ligger suksessen i fleksibiliteten: • Organisering av fagene tilrettelagt rundt elevene, for eksempel bare matematikk i en periode. • Kombinasjonstiltak, eleven jobber i en periode og går på skole i en periode. • Mulighet for å bytte utdanningsprogram hvis eleven har valgt feil. • Inntak gjennom hele året. • Intensivkurs i matte, norsk, samfunnsfag, kroppsøving for aker har hver sin Nav-veileder på skolen. Tømte og Damstuen er utdannet som so siologer. – Vi har kunnskap om skolen og Nav som maktinstitusjon. Vi ser hvilken handlingskompetanse ungdommen trenger for å håndtere konkurransesamfunnet og arbeidslivet, utdyper Damstuen. Fire dager i uka jobber de på skolen. Den femte dagen jobber de på sine respektive Navkontorer, hvor de er ansatt i ungdomsteamet. Del av skolens team Jessheim videregående skole har 1200 elever. De fire Nav-veilederne er en del av skolens Team for elevtjenester, som består av fem sosialpedagoger, miljøarbeider og helsesøster. Ved behov tar skolen kontakt med Oppfølgingstjenesten (OT), PPT-tjenesten, psykologer, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og rustjenesten. Ingen i teamet for elevtjenester har sosialfaglig utdanning. – Målet er ikke at vi skal ha flest mulig yrkesgrupper i teamet, men at vi dekker elevenes behov, også dem som har med forholdene i hjemmet å gjøre. Vi er opptatt av å gi ungdommene best mulig hjelp, raskest mulig, slik at de kan konsentrere seg om skolegangen, understreker viserektor Kristina Samsing, ansvarlig for Team for elevtjenester. – Nav-veilederne gir skolen flere instanser til å hjelpe ungdommen. Og de kan bruke de verktøyene som Nav har til rådighet. Det har en forebyggende effekt, og kan bidra til at flere fullfører skolegangen. Noe som gjør at flere kommer i varig arbeid, sier Samsing. En dag i uka har Nav-veilederne døra åpen for elever som trenger voksenkontakt. Der får de råd og informasjon om tjenester fra Nav. Rundt 140 ungdommer har brukt tilbudet. – Veien er kort til Nav for dem som ikke fullfører videregående. Oppfølgingstjenesten på skolen og ungdomsteamet i Nav følger dem opp. Det er viktig at ingen mister stafettpinnen i den såre overgangen for ungdommen, sier Tømte. fbaargang2016 fbseksjonHEL