KRYSSORD Beskyte Eksplosjon Gutte navn Kom- mentar Person. pron. Data- beh. Hermod © 539 10-2015 Mål KrypeAnode Under- holdn. Legemsdel Drikk Blære Over- legen Ekspandere Glorie Polit.parti Spiss Organisasjon Rett Byll BygeTekke Forsikring Oppdikt -ning Med- virke Ukjent Tre Fugl Pike navn Lett Fugl Instrument Redusere Splid Engelsk byFormue Line Ta Måne- fase Dans Kulturtilbud Orke Bringe Lekker Kalle Spania Pike navn Nitro- gen Gjøre klar Rekke Bekreft -else Omtåket Stivne Opp- dage Fiske utstyr Driv- kraft Gutte navnEss Åre Sitre Juling Blant Brennevin Tall Bolig Ital. elv Tabu- rett Utrop Krone Anfall Eiend. pron. Egen Lever Hovedstad Bar Løsningen på kryssord nr. 2 må være hos oss innen 15. mars! Merk konvolutten med «kryssord nr. 2» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET? Vinnereav kryssord nr. 9 FETAPPEVAKLEGODÅHAYRGRAVAUGUSTETNNNETTUSKADDDBEFORPURREETATOPPOVERRRMRØRTRIGNIKNASEUASMEVILLSKRINSTEMMEOLAVVYGAPLENSREGIAPPIGGVREIRETRETTLÅSHATSTRIÅTVILLEAVARTEVNEELIDANAGUTETGDURLVASTIGR Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Ole A. Brodal 2324 Vang Grethe Skogen 3144 Veierland Jan Vasshus 4306 Sandnes 64 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL