Forsidefoto: Kathrine Geard < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST NYTT LIV PÅ BYGDA SIDE 10–15 Mattedilla i barnehagen Dropper ut av Nav SIDE 50 SIDE 32 www.fagbladet.no Nr. 2 - 2016 < For medlemmer i Fagforbundet fbaargang2016 fbseksjonKIR