2 < Fagbladet 2/2016 30 32 36 29 4 Kåfjord i lærlingtoppen 10 TEMA: Flyktninger 16 Mer makt til arbeidsgiver 20 PORTRETTET: Ola By Rise 26 Pensjonistkontingenten øker 27–42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Prest i nord 50 Mer makt til arbeidsgiver 54 Sammen i kampen mot IS FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Seksuell trakassering 38 Seksjonslederen 58 Debatt 60 GJESTESKRIBENT: Hans Olav Lahlum 62 Oss 64 Kryssord 66 ETTER JOBB: Sosial rytmemaker Ny uføre-avtale for PBL-ansatte Nye uføreregler kunne ført til at ansatte i PBL-barnehager ville fått lavere utbetaling ved uførhet, men en ny avtale sikrer at de får omtrent det samme som før. Ansatt med nedsatt arbeidsevne Marit Reitan Bøe har funnet en arbeidsplass hvor det er mulig å arbeide med en funksjonsnedsettelse. Hun håper arbeidsevnen en dag blir 100 prosent. En, to, tre trappetrinn Frukt, dokka Abeline og trappetrinn er blant hjelpemidlene ansatte på Vitenfabrikken tar i bruk for å gi barnehagebarn forståelse for matematikk. Seksuell trakassering på jobben Hver sjette arbeidstaker har vært utsatt for seksuell trakassering i Norge. Vi må skape en bevissthet om at det er forbudt, skriver fokusforfatter Guri Charlotte Wiggen. INNHOLD ISSN 0809-926X Foto: Erik M. Sundt 10 16 Tema Lagbyggeren Ola By Rise har vært toppkeeper, assistenttrener og hovedtrener. Nå skal han bli lagbygger som ny kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim. Tøffere kår for turnusarbeidere Alle kan si sin mening om forslagene fra Arbeidstidsutvalget på regjeringen.no. Blant annet om arbeidsgiver alene skal få sette opp turnuslister. Nei, mener Kristin Alsos i Fafo. 20 Foto: Kathrine Geard Foto: Thor Nielsen Foto: Martin Guttormsen Slørdal JA TIL FLYKTNINGER Flyktningkrisa har nådd Evje og Hornnes. De fi kk et asylmottak i fanget samtidig som de sa ja til å bosette 70 fl yktninger. Heldigvis har de gode erfaringer fra før. fbaargang2016 fbseksjonKIR