Faksimile fra Aftonbladet.se FEMINISTISK FORBUND: Sveriges største fagforbund, Kommunal med 500.000 medlemmer, er uttalt feministisk. Samtidig eier forbundet et utested der en kjent pornoskuespiller har underholdt mens de har eid stedet. FEMINISTISK FORBUND: Sveriges største fagforbund, Kommunal med 500.000 medlemmer, er uttalt feministisk. Samtidig eier forbundet et utested der en kjent pornoskuespiller har underholdt mens de har eid stedet. Skandale i Fagforbundets svenske søsterorganisasjon Grønn plan til innkjøp Regjeringen har lagt fram forslag til ny lov om offentlige anskaffelser. Forslaget inneholder en helt ny miljøbestemmelse. – I praksis betyr dette at alle oppdragsgivere i offentlig sektor heretter må ha en grønn plan for sine innkjøp, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Konsulentselskapet Agenda Kaupang mener Melhus kommune i Sør-Trøndelag har en råflott eldreomsorg. De anbefaler tiltak som kan spare kommunen for 50 millioner kroner. Dårligere omsorg Klart for språk 10.000 medlemmer har meldt seg møtet. – Vi sier at vi må handler saken blant Foto: Flickr.com annet om manglen kommuner ut, kassereren sluttet på dagen og de internkontroll og forbundslederen gir seg etter lands- Kommuner og fylkeskom en usunn kultur. muner kan nå søke om bli språkkommuner. De som Aftonbladet avslørte at Fagforbundets svenske søster kunne se medlem blir valgt ut, skal få hjelp organisasjon Kommunal har sløst penger på alkohol mene i øynene og til å styrke arbeidet med og nakenshow. stå inne for alt vi språk i barnehage og skole. Kommunal har brukt medlemmenes penger på å eie gjør, og at alle be – Da kan vi få en helhetlig luksusutestedet Metropol Palais, som selger vinflasker slutningene vi tar er satsing på språk, lesing og til 32.000 kroner stykket og har nakenshow som garantert til med skriving fra barna begynner underholdningskonsept. Stedet har også vært leid ut lemmenes beste. i barnehagen til de går ut av til et eventfirma som arrangerte lansering av et cham-GÅR AV: Leder Annelie Nord-Det gjelder fra og videregående, sier kunn skapsminister Torbjørn Røe strøm innrømmer at hun er pagnemerke, med en kvinnelig hardporno skuespiller med i dag, sier en del av ukulturen i Kom som trekkplaster, avslørte Aftonbladet. Avisen trekker Nordstrøm til Kom- Isaksen. munal. også fram dyre julebord med en kuvertpris på 1500 kroner. Gikk av med fallskjerm Skandalen førte først til at forbundskasserer Anders Bergström trakk seg fra sin stilling. Samtidig kom det fram at han får en fallskjerm på to millioner kroner. Det fikk mange til å reagere. Ifølge Annelie Nordström, leder av Kommunal, munalarbetaren. – Uakseptabelt – Avsløringene er overraskende og beklagelige. Det er helt vilt at et fagforbund investerer i en kommersiell restaurant, og der pornoskuespillere opptrer. Dette bryter med fagbevegelsens verdigrunnlag, kommenterer Mette Nord, leder i Fagforbundet. Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD og YNGVIL MORTENSEN Coloubox.com Fagbladet 2/2016 < 9 fbaargang2016 fbseksjonKIR