• Berg ble Årets bibliotek Berg Folkebibliotek i Troms ble kåret til årets bibliotek, blant annet fordi biblioteket er viktig i den lille kommunens integreringsarbeid. – Jeg tror vi har en viktig rolle i lokalsamfunnet, sier bibliotekar Brita Esaiassen. Side 28 • Får jobb med funksjonshemning Oslo kommune etterlyser kvalifiserte folk med nedsatt funksjonsevne. Hittil har 13 fått vikariat, fast eller midlertidig jobb. Side 30 • En påkjenning å gå til sak FOKUS: Folk som blir utsatt for seksuell trakassering på jobben, vegrer seg for å klage til sjefen og går sjelden videre til retten med dette. Vi trenger større åpenhet rundt temaet, skriver journalist Guri Charlotte Wiggen. Side 36 «Det hjelper fint lite å signere ambisiøse avtaler, om vi ikke driver aktiv forebygging og følger opp med tiltak mot mobbing der den skjer.» Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst Lekende lett med matte Dokka Abeline og museumspedagog Marta Vassbø ved Vitenfabrikken sørger for at hverdagsmatte blir spennende og forståelig for ivrige barnehagebarn. Side 32 Foto: Marie von Krogh Fagbladet 2/2016 < 27 fbaargang2016 fbseksjonKIR