KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Tusenvis i kø for å få politiattest Fra 1. desember i fjor ble det strengere krav til politiattest for ansatte i barnehager. I midten av januar var saksbehandlingstida mellom seks og sju uker, og flere tusen barnehageansatte står i kø for å få attest. Den nye forskriften innebærer at alle som skal jobbe i barnehage må ha politiattest fra dag én. I praksis betyr det at de må ha skaffet seg attesten før de begynner å jobbe. Den gamle regelen om at du slapp politiattest hvis du skulle jobbe mindre enn 14 dager, er også opphevet. Alle søknader havner i Vardø. Her står det nå 32.000 søknader i kø, blant dem ca. 5000 fra personer som ønsker å jobbe i barnehage, ifølge NRK. Dataproblemer er hovedårsaken til den lange saksbehandlingstida. PF Regjeringen foreslår å utvide barnehageopptaket Regjeringen ønsker å utvide barnehageopptaket slik at barn som er født etter 31. august også har rett på plass etter fylte ett år. Barn som er født i november og desember blir ikke inkludert denne gangen. – Regjeringen bløffer velgerne. I valgkampen lovte de løpende barnehageopptak. Det løftet holder de ikke når de utelukker barn som er født i november og desember, sier Aps Anette Trettebergstuen til NTB. PF VINNER: Berg folkebibliotek i Troms ble kåret til Årets bibliotek. Fra v: biblioteksjef Kristin Strand Iden, bibliotekar Brita Esaiassen, rektor Ingrid Bjørkli Jansen, leder Mariann Schjeide i Norsk bibliotekforening og stortingspolitiker og jurymedlem Kristin Vinje (H). «Årets bibliotek» på Senja Illustrasjonsfoto: Erlend Angelo Berg folkebibliotek på Senjahopen i Troms ble i januar kåret til «Årets bibliotek 2015». Kommunen har 900 innbyggere og 23 morsmål, og biblioteket arrangerer kulturmøter der oldemor fra Mefjordvær kan hjelpe ungjenter fra Eritrea med å strikke votter. Og de arrangerer matlagingskurs der alle lærer av alle. Mellom 100 og 180 mennesker kommer på bibliotekets samlinger. Et ideal – Berg folkebibliotek er et ideal for alle bibliotek som stadig må argumentere for sine budsjetter. «Ho Brita», som er bibliotekar på deltid og lærer, klarer å involvere innbyggerne slik at ressursene blir utnyttet, heter det i juryens begrunnelse. Biblioteket, som er lokalisert sammen med Berg skole, hadde skarp konkurranse fra Bergen Offentlige Bibliotek og Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo. – Alle de tre nominerte er vinnere, men vi måtte plukke ut én, sa stortingsrepresentant og jurymedlem Kristin Vinje (H). Større stilling Bibliotekar Brita Esaiassen var overveldet over kåringen, og kunne også avsløre en gladnyhet: – Jeg har til nå hatt en stillingsprosent på 30, men nå er den økt til 50. – Jeg tror vi har en viktig rolle i lokalsamfunnet, der alle føler at de kan komme og være sammen hos oss. Vi har laget en modell for flerkulturell integrering som vi har testet ut i vårt lille bibliotek. Hvis større bibliotek har lyst til å prøve det samme, så er de hjertelig velkommen til å se hvordan vi driver, sa hun. Samarbeid Berg folkebibliotek er en del av et samarbeidsprosjekt i de tre kommunene Berg, Lenvik og Tranøy, der Lenvik er vertskommune. – Ved å samarbeide på denne måten kan små biblioteker få mulighet og ro til å spesialisere seg på noen områder, og Berg folkebibliotek er et glitrende eksempel på at dette fungerer godt, sier biblioteksjefen i Lenvik, Kristin Strand Iden. Tekst og foto: PER FLAKSTAD 28 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR