FIREÅRINGER MED MATTEDILLA I Rådhusmarka barnehage får barna bryne seg på tall og geometri fra de er ett år gamle. Jevnlige besøk på Vitenfabrikken i Sandnes er en del av opplegget. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: MARIE VON KROGH F F ireåringene sitter som tente lys. Barna har innledet dagens museumsbesøk på Vitenfabrikken med å hente hånddokka Abeline ut av oppbevaringsboksen, der hun bor når hun ikke har barnehagebesøk. Nå er det tid for matteleksjon – eller en økt med «Abe- line og tallene» som dagens opplegg heter. Barna sitter ved bunnen av den såkalte telletrappa, der trinnene er merket med tallene fra én til ti i stigende rekkefølge. Lærelyst I møte med barnehagebarn og skoleelever på Vitenfabrikken, kaller museumspedagog Marta Vassbø seg helst fabrikkarbeider. Som ballast har hun blant annet 30 års undervisningserfaring og drama som fag i lærerutdanningen. Nå plasserer hun hånddokka på ett av trinnene i telletrappa. – Hvor sitter Abeline nå? spør Marta, og små hender skyter i været. De fleste er enig om at Abeline sitter på fire. Nå vil de videre, og er på spranget når Marta kommer med neste spørsmål: – Kan noen vise Abeline hvor fem er? Thomas og Neo spretter opp og hjelper dokka på plass på riktig trinn. Gode museumsvaner Vitenfabrikken er en avdeling av Jærmuseet, eid av sju kommuner der den yngre garde vet å sette pris på tilbudet. I 2015 besøkte 40.000 barn og unge Vitenfabrikken, dette er nærmere 60 prosent av det totale besøkstallet. Et museumsbesøk kan sette varige spor i et åpent barnesinn, mener Marta Vassbø, som hver eneste uke tar imot flere grupper fra barnehager og skoler i regionen. I perioder kan interessen være større enn kapasiteten til å ta imot. – Etter et besøk på museet er det mange som går hjem og forteller om det de har opplevd, og som senere kommer tilbake med familiene sine. Jeg er sikker på at svært mange av barna blir museumsbrukere senere i livet. Matematisk forståelse For barna i Rådhusmarka barnehage er Vitenfabrikken en del av det faste opplegget, og de er her en gang i måneden. – Telling og posisjoner som barna jobber med i dag, er sentralt i utviklingen av matematisk forståelse, sier fabrikkarbeider Marta. Nå er barna ivrig opptatt med å finne ut hvilke dyr hun har tre av og hvilke hun har fire av i kurven sin. – Sortering er viktigere enn selve tallrekka. Vi jobber med å skape innhold, finne det som er likt eller felles. Fireåringene som er her i dag, er i ferd med å utvikle mengdeforståelse og begreper for hvor ulike gjenstander er i forhold til hverandre. Hverdagsmatematikk Rådhusmarka er Sandnes kommunes «vitenbarnehage» og har valgt matematikk som spesialfelt. I barnehagen utforskes matematikken slik barna oppdager den både i frilek og i tilrettelagte, voksenstyrte aktiviteter. Utforskning og resonnering sammen med barna er en viktig del. NYSGJERRIGE: Fireåringene fra Rådhusmarka barnehage lærer matte av museumspedagog Marta Vassbø og dukka Abeline ved Vitenfabrikken. VITEN- FABRIKKEN I SANDNES• En avdeling av Jærmuseet. • Et vitensenter der publikum oppfordres til å delta og å utforske. • Gjennom interaktive formidlingsmetoder er målet å vekke spesielt barn og unges interesse for realfag, matematikk og teknologi. • Lek, konkurranse og eksperimentering er sentralt. 32 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR