SEKSJONSLEDER Barnehagedagen 1. mars Det nytter å bry seg Hver eneste morgen sitter det barn og unge med en klump i magen og som gruer seg til dagens gjøremål. Det kan hende de frykter en snøball i bakhodet på vei til skolen, at de ikke har noen å være med i friminuttet eller at de stadig får høre på fotballtreninga hvor dårlige de er. De har alle ulike hverdager, men de opplever en urett vi ikke kan leve med. Som bestemor, bussjåfør eller som vaktmester har vi alle et ansvar, uansett når eller hvor vi møter barn og unge – mobbing skal ikke skje. Den årlige «Elevundersøkelsen» kartlegger i hvor stor grad det forekommer mobbing blant barn og unge i Norge. Over 400.000 elever i ulike aldre har svart på undersøkelsen. Den viser at 3,7 prosent av skoleelevene oppgir at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en nedgang fra 7,5 prosent i 2011. Det er gledelig «Det hjelper fint lite med en nedgang, men det er å signere ambisiøse fortsatt langt fra det vi kan leve avtaler, om vi ikke driver med – for arbeidet mot mobbing aktiv forebygging og må prioriteres over alt hele tida. følger opp med tiltak mot I midten av januar signerte jeg, mobbing der den skjer.» på vegne av Fagforbundet, Partnerskap mot mobbing, et samarbeidsprosjekt med partene og interesseorganisasjoner i oppvekstsektoren. Prosjektets mål er kort oppsummert at barn og unge skal oppleve trygghet og inkludering på alle arenaer hvor de ferdes. Det forplikter hele organisasjonen og alle medlemmene våre. Det hjelper fint lite å signere ambisiøse avtaler, om vi ikke driver aktiv forebygging og følger opp med tiltak mot mobbing der den skjer. Det som skjer i oppveksten, legger grunnlaget for hvordan du blir som voksen. Derfor er det så viktig at vi tilrettelegger for at alle skal ha en god oppvekst. For vi har et ansvar for å stille opp for hverandre i hverdagen. Vi skal tørre å bry oss, og vi skal spørre en ekstra gang om hvordan det egentlig går. Og ikke minst, vi skal omsette våre verdier i praksis; omtanke, solidaritet og samhold. METTE HENRIKSEN AAS Med slagordet «Les høyt for oss!» markeres barnehage- dagen i år 1. mars. Tema er barnehagenes arbeid med å sikre barna en god språkutvikling, med særlig vekt på å lese høyt for og med barna. Alle barnehager som bestiller materiell, er med i trekningen om et besøk med høytlesing av forfatter Bjørn F. Rørvik i uke 21. Rørvik har blant annet skrevet suksessbøkene om Bukkene bruse på badeland og Bukkene bruse vender tilbake, som begge er illustrert av Gry Moursund. Det er også laget en ferdig utfylt lesetipsplakat til inspirasjon for de voksne. Den kan lastes ned fra Fagforbundets nettside. Les mer på fagforbundet.no/ tema/Barnehagedagen/ PF Forfatterbesøk i Vest-Agder Linn Herning (bildet) har besøkt Fagforbundet Vest-Agder og møtt alle seksjonslederne pluss ungdomstillitsvalgte. Herning ga i vår ut boka Velferdsprofitørene, og tema var konkurranseutsetting og privatisering. – Vi anbefaler gjerne et slikt seminar med Herning i andre fylker. Temaet er både viktig og interessant, og forfatteren er en strålende foreleser, sier en begeistret Randi Strøm, leder i Har du lang praksis fra arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da kan nettstudiet som Fagakademiet arrangerer i samarbeid med nettskolen Campus NooA være noe for deg. Du kan oppnå fagbrev etter følgende kriterier: • Går opp til fagprøven når eksamen og praksis er godkjent. • Tar praksiskandidateksamen. • Har minst fem års relevant praksis. Studiet kan også benyttes av lærlinger som grunnlag for teori i bedrift. Læretida i bedrift er to år. Du kan starte når du vil og studere på egen hånd i ditt eget tempo, eller du kan gå sammen med andre og danne en studie- sirkel. Det kan være nyttig å ha et strukturert studieopplegg, slik at målene i læreplanen lettere kan oppnås. PF Mesterskap for barne- og ungdomsarbeidere Nord-Trøndelag arrangerer fylkesmesterskap for helsefagar- beidere og barne- og ungdomsarbeidere 6. april på Levanger videregående skole. Ordføreren i Levanger, Robert Svarva, vil åpne konkurransen. PF Foto: Siri Hardeland Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Vest-Agder. Alle de om lag 40 møtedeltakerne fikk et eksemplar av boka Velferdsprofitørene. KES Nettbasert teoriundervisning 38 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR