Fagbladet 4/2015 < 41 Ellevilt klimaeventyrRolf Losnegård har klart å skrive både leikent, poetisk, humoristisk og med ei nerve og driv over klima som eit tema. I barneboka Det forferdeleg geniale fre- se-sky-flyet møter me ein genial oppfin- nar med det herlege namnet Sir Nataniel Umulius Trompeterstråle Tutt, også kjend som Snutt. Han lagar dei underlegaste ting for folk i landet Gnore, som ikkje er så langt frå Nordpolen. Som til dømes stjernefangarar som fanga inn stjerner frå verdsrommet, pussa av dei stjernestøvet og sende dei ut igjen i lange baner. Då ungdommane i byen Olsen i Gnore vil ha sol og varme heile året går oppfin- naren i gang med å laga eit frese-sky-fly som fangar opp alle skyene. Då blir det så fint vêr og varmt på Nordpolen at isfjell og isflak smeltar. Den vesle isbjørnen, Burrr, som er så skrekkelig redd for vatn kjem snart i trøbbel. Det trygge og gode isflaket smeltar. Vatnet i Gnore byrjar kjapt å stige. Innbyggjarane kan ikkje lenger vera inni husa sine, men sit på hus- taka. Me kan røpa så mykje at det skjer ein heftig klimakamp mellom oppfinnaren Snutt og ungdommane i boka – og at isbjørnungen blir ein liten helt! Det forferdeleg geniale frese-sky- flyet har morsame og spennande de- taljrike illustrasjonar laga av Fredrik Rysjedal. Rolf Losnegård har klart å skrive både leikent, poetisk, humoris- tisk og med ei nerve og driv over klima som eit tema. Boka eignar seg for høgtlesing for barn frå 6 år og oppover, og til sjølv- lesing frå ca. 9-10 år. Meldt av: Camilla Ruhs Det forferdeleg geniale frese skyflyetForfattar: Rolf Losnegård Illustrasjon: Fredrik Rysjedal Skald, 2015 BOKMELDINGMàre Helander, dagleg leiar i Samisk barne - hage i Oslo, bruker til vanleg nord samisk kofte, men her er ho i sørsamisk kofte. Foto: KMD Ellevilt klimaeventyrRolf Losnegård har klart å skrive både leikent, poetisk, humoristisk og med ei nerve og driv over klima som eit tema. I barneboka Det forferdeleg geniale fre- se-sky-flyet møter me ein genial oppfin- nar med det herlege namnet Sir Nataniel Umulius Trompeterstråle Tutt, også kjend som Snutt. Han lagar dei underlegaste ting for folk i landet Gnore, som ikkje er så langt frå Nordpolen. Som til dømes stjernefangarar som fanga inn stjerner frå verdsrommet, pussa av dei stjernestøvet og sende dei ut igjen i lange baner. Då ungdommane i byen Olsen i Gnore vil ha sol og varme heile året går oppfin- naren i gang med å laga eit frese-sky-fly som fangar opp alle skyene. Då blir det så fint vêr og varmt på Nordpolen at isfjell og isflak smeltar. Den vesle isbjørnen, Burrr, som er så skrekkelig redd for vatn kjem snart i trøbbel. Det trygge og gode isflaket smeltar. Vatnet i Gnore byrjar kjapt å stige. Innbyggjarane kan ikkje lenger vera inni husa sine, men sit på hus- taka. Me kan røpa så mykje at det skjer ein heftig klimakamp mellom oppfinnaren Snutt og ungdommane i boka – og at isbjørnungen blir ein liten helt! Det forferdeleg geniale frese-sky- flyet har morsame og spennande de- taljrike illustrasjonar laga av Fredrik Rysjedal. Rolf Losnegård har klart å skrive både leikent, poetisk, humoris- tisk og med ei nerve og driv over klima som eit tema. Boka eignar seg for høgtlesing for barn frå 6 år og oppover, og til sjølv- lesing frå ca. 9-10 år. Meldt av: Camilla Ruhs Det forferdeleg geniale frese skyflyetForfattar: Rolf Losnegård Illustrasjon: Fredrik Rysjedal Skald, 2015 BOKMELDINGMàre Helander, dagleg leiar i Samisk barne - hage i Oslo, bruker til vanleg nord samisk kofte, men her er ho i sørsamisk kofte. Foto: KMD fbaargang2016 fbseksjonKIR