Den samiske versjonen av den interaktive e-boka om «Jakob og Nei- kob» vart vist for førskulegruppa i Samisk barnehage på Tøyen i Oslo. Frå.v.: Mika (5), språkleg ansvarleg Mâre Helander, Margrethe (5) og Gerd Bostrøm. PIT PARION Vilhasamiskspråkdugnad I haust lanserte Samlaget si første e-barnebok på nord-, sør- og lulesamisk. Redaktør Ragnfrid Trohaug oppmodar til dugnad for samiskspråklege born. – Ein samiskspråkleg SVT-reporter sa til meg: «Førestill deg at du går tom for lesestoff på ditt eige språk». For meg hadde det vore heilt katastrofe, men dette er realiteten for samiske barn i dag, seier redaktør for prosjektet Ragnfrid Trohaug. «Joret ja Iiret» Dei prisvinnande barnebokfigurane «Jakob og Neikob» har reist langt og vorte omsett til både engelsk, tysk, dansk, fransk og hindi. No er dei vorte tilgjengeleg på heile tre samiske språk. Trohaug er ekstra nøgd med å ha fått omsetting på både sør- og lulesamisk, i tillegg til nordsamisk. Dei fleirspråklege ungane kjenner godt karakterane til Kari Stai, men då på norsk. ANDREA RYGG NØTTVEIT – Eg har to bøker med «Jakob og Neikob», fortel Margrethe (5), medan Leonard (5) fortel at han har ein kamerat som heiter Jakob. Førskuleborna får sjå og høyre den første samiske interaktive e-barneboka om «Joret ja Iiret» på prosjektor. Det er morosamt på samisk òg. – Urettferdig Stortingspolitikar Anette Trettebergstuen (Ap) var med på lanseringa. Ho peikar på at gode lesaropplevingar er viktig for språkforståinga. – Me tykkjer det er urettferdig at dei som har samisk som morsmål ikkje har like mange bøker å velje i. Det er viktig at alle born får lese morosame bøker som «Jakob og Neikob» på sitt eige språk. Difor tykkjer me det er fint at Samlaget har omsett boka og tykkjer at fleire må gjere det same, seier Trettebergstuen til barn og vaksne. Ho peikar på at det er desse borna som skal bringa vidare det samiske språket og kulturen, og at dei då må få moglegheita til å møte det både munnleg og skriftleg gjennom litteraturen. På spørsmål om kva rammevilkår politikarane kan bidra med er Trohaug klår. Det trengst insentiv for forlaga til å gje ut ting både på norsk og samisk. – Eg tenkjer at dette må vere ein dugnad. Me har digitale verkty som kan nyttast, og det treng ikkje vere kostnads- krevjande utover omsetting og det å lese inn, seier Trohaug, som gjerne vil samar- beida med samiske og norske forlag. Teksttunge bøker Dei tilsette i barnehagen kan bekrefte at det er behov for fleire samiske barne- bøker. – Det er veldig lite for dei aller minste, dei fleste passar best for skuleborna. Det burde heilt klart vore fleire bøker å ta av for alle aldrar. Dei bøkene som er har ofte mykje tekst og keisame bilete, forklarar dagleg leiar Gerd Bostrøm. Kultur, språk og litteratur På nettsida vår kan du og lesa om Pirionkurs: Korleis kan vaksne blimedvitne brukarar og formidlarar av språk, kultur og identitet? Faste spalter: BOKPRAT | MIN BARNEHAGE | LES FOR MEG | AKTUELT www.pirion.no @avisapirionfor degsom jobbar medbarn Tips oss på pirion@pirion.no Me vil gjerne ha tips og innspel om det er noko du syns me bør ta opp, eller om du har tips om bøker me bør skriva om. Sjå og www.pirion.no PiRion PIRION ER STØTTA AV KUNNSKAPSDEPARTEMENTET, FAGFORBUNDET OG LNK PIRION 1/2016, 17. årgangen – ISSN 1502-3036 Utgivar: Stiftinga Pirion Heimeside: www.pirion.no Ansvarleg redaktør: Svein Olav Langåker, mobil 94 87 53 65 E-post: pirion@pirion.no Korrektur: Halldis Furre Form gjeving: Salikat design fbaargang2016 fbseksjonKIR