FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE En av tre som starter i videregående opplæring, fullfører ikke. I OECD-landene fullfører 70 prosent av elevene i videregående opplæring på normert tid. Tilsvarende tall for Norge er 57 prosent. Etter to år øker gjennomføringsgraden til 85 prosent for OECD og 72 prosent i Norge. Fullført videregående opplæring blir vurdert som et minimum av utdanning for en vellykket inngang og karriere i arbeidslivet. Kilde: Utdanningsforbundet i skolen 25 ungdommer har funnet veien tilbake til skolebenken ved Jessheim videregående skole siden 2012. De har innsett at det ikke er så gjevt å være på Nav. Fire Nav-veiledere hjelper dem gjennom den sårbare overgangen. Tekst: VIBEKE LIANE Foto: NYEBILDER.NO/ARASH NEJAD S S kolen har ord på seg for å være et skinnende eksempel på Navs arbeid i videregående skole. Fem jenter i tredje klasse har benket seg rundt møtebordet. Tre av dem forbereder seg på fagbrevet som barne- og ungdomsarbeidere til våren. En av jentene går i lære for å bli konditor. Den femte er på sporet av en ny retning i livet. For noen måneder siden var jentene avskrevet av de fleste. De var i ferd med å havne blant de utskjelte naverne. Så ble de fanget opp og hanket inn i forsøket med Nav-veiledere i videregående skole og sluset tilbake til skolebenken. Fire dager i uka er ungdommene i praksis. Den femte er de på skolen. Jentene har en individuell plan som de har laget sammen med Nav-veilederne. Klassen de går i har 11 elever. Gryende fagstolthet Ungdommene ramler ned i stolene som slappe sakko-sekker. De fikler med mobilene, lua, håret. Nav-veilederne Tove Tømte og Karina Damstuen spør hvordan arbeidsdagene har vært den siste uka. Den framtidige konditoren forteller om stablene med kaker hun har bakt. Men jo da, det var morsomt å få det til. Hun retter seg i stolen. – Og hvordan går det hos dere? Er det mange syke unger på denne årstida? spør < Fagbladet 2/2016 < 51 fbaargang2016 fbseksjonKIR