Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Drammen avd. 021 avholdt merkeutdeling for 25- og 40-årsjubilanter i oktober. Seksjonsleder Laila Evensen til høyre på første rad (over). Også Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Drammen avd. 021 gjorde stas på sine 25- og 40-års jubilanter i oktober. Leder Anette Korneliussen til høyre for fanen. Fagforbundet Drammen gratulerer alle de flotte jubilantene. Merkeutdeling i Drammen Stor stas på Ahus I november markerte Fagforbundet på Ahus årets jubilanter på et julepyntet Losby gods, som sørget for en veldig hyggelig ramme rundt kvelden. De tre fremste har 40 års medlemskap i LO, og alle de andre har vært med i Fagforbundet i 25 år. Tekst: Elna Knutsen Heder og ære i Grane Fagforbundet Grane markerte sine jubilanter på Laksfors Turistkafe i desember. På et medlemsmøte ble nål og diplom for 25 års medlemskap i Fagforbundet delt ut til Edith Eidesmo (t.v.) og Toril Breivik. Torbjørn Bogfjelldal skulle fått diplom for 40 års medlemskap i LO, men hadde ikke anledning til å komme denne kvelden. Pensjonistene i Fagforbundet Grane markerte sine jubilanter på julebordet i desember, og 46 pensjonister hørte Sparebank 1 informere om LOfavørforsikringen. Nål og diplom for 25 års medlemskap i Fagforbundet ble delt ut til Turid Haugaløkken (t.v.), Bjørg Kristiansen og Laila Forsmo. Synnøve Moen var ikke til stede. Tekst: Solbjørg Midtdal. Fagbladet 2/2016 < 63 fbaargang2016 fbseksjonKIR