2 < Fagbladet 2/2016 30 32 36 29 4 Kåfjord i lærlingtoppen 10 TEMA: Flyktninger 16 Mer makt til arbeidsgiver 20 PORTRETTET: Ola By Rise 26 Pensjonistkontingenten øker 27–38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Prest i nord 46 Mer makt til arbeidsgiver 50 Sammen i kampen mot IS FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Seksuell trakassering 38 Seksjonslederen 54 Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Hans Olav Lahlum 58 Oss 60 Kryssord 62 ETTER JOBB: Sosial rytmemaker Høyt stressnivå blant offentlig ansatte Offentlige arbeidsplasser er mer preget av stress enn private, hvis vi skal ta utgangspunkt i hvem som oppsøker danske stressklinikker. Ansatt med nedsatt arbeidsevne Marit Reitan Bøe har funnet en arbeidsplass hvor det er mulig å arbeide med en funksjonsnedsettelse. Hun håper arbeidsevnen en dag blir 100 prosent. Relevant praksis ved sykehus Både skole, sykehus og elever har tjent på et nytt samarbeid, der elever får sykehuspraksis som helsesekretærer. Seksuell trakassering på jobben Hver sjette arbeidstaker har vært utsatt for seksuell trakassering i Norge. Vi må skape en bevissthet om at det er forbudt, skriver fokusforfatter Guri Charlotte Wiggen. INNHOLD ISSN 0809-9286 Foto: Erik M. Sundt 10 16 Tema Lagbyggeren Ola By Rise har vært toppkeeper, assistenttrener og hovedtrener. Nå skal han bli lagbygger som ny kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim. Tøffere kår for turnusarbeidere Alle kan si sin mening om forslagene fra Arbeidstidsutvalget på regjeringen.no. Blant annet om arbeidsgiver alene skal få sette opp turnuslister. Nei, mener Kristin Alsos i Fafo. 20 Foto: Kathrine Geard Foto: Thor Nielsen Foto: Martin Guttormsen Slørdal JA TIL FLYKTNINGER Flyktningkrisa har nådd Evje og Hornnes. De fi kk et asylmottak i fanget samtidig som de sa ja til å bosette 70 fl yktninger. Heldigvis har de gode erfaringer fra før. fbaargang2016 fbseksjonKON