Kåfjord I LÆRLINGTOPPEN Kåfjord satser på lærlinger. De vil både gi ungdommene sine et tilbud og sikre rekrutteringen. Tekst og foto: JAN ARILD HANSEN F F ør jul kunne Kåfjord kommune ta imot elleve ungdommer i det som nå skal bli et nettverk for lærlinger. I tida framover skal disse ungdommene få opplæring innenfor helsefag, IT, skoleverket og som institusjonskokk, kyndig veiledet av hver sin fagleder. Sånn har det ikke alltid vært. For ikke mange år siden, kunne kommunen knapt tilby lær som gjennomfører lærlingperioden, opplyser Leiros. Målet er ifølge ordføreren både å gi ungdommene en mulighet for opplæring til et framtidig yrke og til å sikre rekruttering av riktig kompetanse til Kåfjord. Helt unikt tiltak Kommunen ønsker også å etablere et nettverk for lærlingene, et nettverk som Leiros mener ivaretar ungdommene på best mulig måte. – Det kan være mange spørsmål de som lærlinger lurer på, og da skal et nettverk kunne være til hjelp, forklarer han. Også fylkesutdanningssjef i Troms, Sedolf Slettli, var med på fagdagen, og han roser det arbeidet kommunen har gjort for å tilby lærlingplasser. lingplasser til sine ungdommer. «Vi er stolt over at vår kommune har prioritertå satse på lærlinger.» Nils Olaf Larsen, hovedtillitsvalgt – Det er faktisk helt unikt det – Nå har vi gått fra to til elleve Kåfjord har gjort, sier han til plasser, sier Svein Leiros, en for- Framtid i Nord, og sikter til hvornøyd og stolt kåfjordordfører den dan kommunen satser på å ut- ne fagdagen. danne egne ungdommer. Slettli ser at Kåfjord er helt i fylkestoppen Langsiktig strategi på antall lærlingplasser. BEST I FYLKET: Kåfjord kommune har startet et nettverk for de 11 lærlingene i kommunen. Både ordfører Svein Leiros og fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli betegner satsingen som unik. Kommunen i Nord-Troms satser tungt på å tilby lærlingplasser, og ifølge Leiros har det langsiktige målet vært å kunne rekruttere arbeidskraft til kommunal sektor gjennom å tilby lokale ungdommer lærlingplasser. – I den langsiktige planen har vi også lagt opp til en ekstra påskjønnelse på 10.000 kroner til alle lærlingene 4 < Fagbladet 2/2016 Med på laget De fleste lærlingene er medlemmer i Fagforbundet, og lokalforeningen har vært høyst delaktig i saken. – Vi er stolt over at vår kommune – med ca. 2200 innbyggere – har prioritert å satse på lærlinger, uttaler hovedtillitsvalgt Nils Olaf Larsen til Fagbladet. fbaargang2016 fbseksjonKON